මාරාන්තික උපවාසයට සහය දක්වමින් සූරියවැවේ උද්ඝෝෂණයක් !

යෝජිත අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතය කඩිනමින් ගැසට් කරන ලෙස බලකිරීමේ උද්ඝෝෂණයක් අද (22) පස්වරුවේ සූරියවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී පැවැත්විණි.
වල්සපුගල වැව් කණ්ඩිය මත පසුගිය 20 දා සිට පැවැත්වෙන මාරාන්තික උපවාසයට සහාය දක්වමින් පැවති උද්ඝෝෂණයට ප්‍රදේශයේ පීඩාවට පත් ගම්මාන රැසක් නියෝජනය කරමින් ගොවි ජනතාව සහභාගි වූහ.
Previous articleසූරියවැව මාරාන්තික උපවාසයට ආණ්ඩුවෙන් ප්‍රතිචාරයක් : කඩාකප්පල් කිරීමටත් සැලසුමක් !
Next articleචමල් මාසයක් කල් ඉල්ලයි : සූරියවැව මාරාන්තික උපවාසය තාවකාලිකව අත්හරී !

ඔබේ අදහස්

Please enter your comment!
Please enter your name here