ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණයට වෙන් කළ මුදලට මොකද වුණේ? – තොරතුරු හෙළි කරන්නැයි තීන්දුවක්

(දිලිණි රණේපුර)
චන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කිරීමට වසර හතරකදී වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන වියදම් කළේ කුමන කාර්යයන් සඳහාද යන්න ඇතුළු තොරතුරු රාජ්‍ය මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව මුදා හැරිය යුතු බව තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව තීන්දු කළේය.
මාධ්‍යවේදී තරිඳු ජයවර්ධන ඉදිරිපත් කර තිබූ අභියාචනයක් විභාග කරමින් මෙම තීන්දුව ලබා දුන්නේ විනිසුරු උපාලි අබේරත්න (විශ්‍රාමික), විනිසුරු රෝහිණී වල්ගම (විශ්‍රාමික), නීතිඥ කිෂාලි පින්ටෝ ජයවර්ධන, නීතිඥ ජගත් ලියන ආරච්චි සහ ඒ එස් නහියා යන තොරතුරු කොමිසමේ කොමසාරිස්වරුන් විසිනි.
තරිඳු ජයවර්ධන විසින් 2023 අප්‍රේල් මස 16 වැනිදා ප්‍රශ්න 10කින් සමන්විත මෙම තොරතුරු ඉල්ලීම රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කර තිබිණි. එහෙත් රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ තොරතුරු නිලධාරී නියමිත කාලය තුළ ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම මත ඔහු 2023 මැයි මස 16 වැනි දින රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපතිනි ගංගා ලියනගේ මහත්මියට අභියාචනයක් යොමු කර ඇත. නමුත් නම් කළ නිලධාරීගෙන් ද ප්‍රතිචාර නොලැබුණු හෙයින් ජයවර්ධන මහතා 2023 ජුනි මස 12 වැනිදා කොමිෂන් සභාව වෙත අභියාචනයක් යොමු කර තිබෙන බව තීන්දුවේ සඳහන් වේ.
මෙම අභියාචනය මුලින්ම කැඳවූ 2023 අගෝස්තු මස 08 වැනිදා පෙනී සිටින ලෙස රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත නොතීසි නිකුත් කර තිබුණත් එදින දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් කිසිවකු කොමිසම ඉදිරියේ පෙනී සිටියේ නැත. 2022 අගෝස්තු මස 21 දිනැතිව එම දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු කොමිසමට ලිපියක් මගින් දැනුම් දී ඇත්තේ ජයවර්ධන මහතාගේ තොරතුරු ඉල්ලීම හෝ තොරතුරු කොමිසමේ නොතීසිය හෝ තමන් වෙත නොලැබුණු බවයි.
කෙසේ වෙතත් අභියාචනය දෙවැනි වර කැඳවූ 2023 සැප්තැම්බර් පළමු වැනිදා ද රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව පරීක්ෂණය සඳහා සූදානමක් නොමැති බවට පෙනී ගිය බව තොරතුරු කොමිසම සිය තීන්දුවේ සඳහන් කර තිබේ. තමා තොරතුරු ඉල්ලීම සහ අභියාචනය යොමු කළේ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ තොරතුරු පනත ගැන සඳහන් වෙබ් අඩවියේ ඇති ඊමේල් ලිපිනවලට බවත්, පනතේ සහ පනත යටතේ නිකුත් කළ රීති අනුව මෙන්ම කොමිසමේ විධාන අනුව තොරතුරු නිලධාරී සහ නම් කළ නිලධාරී ඇතුළු නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු වෙබ් අඩවියේ පල කර තිබිය යුතු වුවත් මෙම ආයතනයේ එලෙස සඳහන් කර නැති බවත් අභියාචනා විභාගයේ දී ජයවර්ධන මහතා දැනුම් දුන්නේය. ඒ අනුව රාජ්‍ය මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය නිසි ලෙස සකස් කර තොරතුරු පනතට අදාළ පත් කිරීම් හා අනෙකුත් නිවේදන සිදු කළ යුතු ආකාරය සඳහන් කරන ලෙස කොමිසම එදින අදාල දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝග කළ බව තීන්දුවේ දැක්වේ.
මෙම අභියාචනය තුන් වැනි දිනටත් 2023 නොවැම්බර් මස පළමු වැනිදා කැඳවූ අතර එම අවස්ථාවේ දී තරිඳු ජයවර්ධන මහතා කරුණු දක්වමින් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ තොරතුරු ඉල්ලීමේ සඳහන් ප්‍රශ්න අංක 01 සිට අංක 08 දක්වා ඉල්ලා ඇති තොරතුරු රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එවා තිබූ බවයි. එම අංක යටතේ ඉල්ලා ඇත්තේ රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවට සුදු මුද්‍රණ කඩදාසි මිලදී ගැනීමේ ටෙන්ඩරයකට අදාල තොරතුරු වේ.
ඔහුගේ තොරතුරු ඉල්ලීමේ අංක 09 සහ අංක 10 යටතේ ඉල්ලා ඇති තොරතුරු ලබාදීම මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පනතේ 5(1)(ඒ) සහ (ක)  යටතේ ප්‍රතික්ෂේපප කරනු ලැබ තිබිණි.
අංක 09 ප්‍රශ්නයෙන් ජයවර්ධන මහතා ඉල්ලා ඇත්තේ 2020, 2021, 2022 සහ 2023 වසරවලට අදාල චන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කිරීමට වෙන් කර තිබූ මුදල් වියදම් කළේ කුමන කාර්යයන් සඳහාද යන්න ගැන අදාල තොරතුරු වේ. අධිකරණයේ නඩු කටයුතු පවතින බැවින් එම තොරතුරු ලබා දිය නොහැකි බව රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව කොමිසමට දැනුම් දුන්නේය. මෙම අභියාචනයේ අභියාචක නොවන පුද්ගලයන් තිදෙනකු විසින් පළාත් පාලන ඡන්දය නොපැවැත්වීම ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පෙත්සම් තුනක් ගොනු කර ඇති බවත්, ජයවර්ධන මහතා ඉල්ලා ඇති තොරතුරු එම මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම්වල සඳහන් කරුණක් නොවන බවත් තොරතුරු කොමිසම කළ ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව පිළිගත් බව ද අදාල තින්දුවේ සඳහන් වේ. ඒ අනුව රාජ්‍ය මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවට තොරතුරු ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සඳහා තොරතුරු පනතේ 5(1) වගන්තිය උපයෝගී කර ගැනීමට හැකියාවක් නොමැති බවට කොමිසම තීන්දු කළේය.
ජයවර්ධන මහතා අංක 10 යටතේ ඉල්ලා ඇත්තේ 2020, 2021, 2022 සහ 2023 වසරවලදී රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක ශ්‍රේණියේ සියලුම තනතුරු දරන්නන් සඳහා අතිකාල, දීමනා, ගමන් ගාස්තු ඇතුළු මූලික වැටුපට අමතරව කරළ සියලුම ගෙවීම්වල ලැයිස්තුවක් ඒ ඒ නිලධාරියාට අදාලව වෙන් වශයෙන් ලබා දෙන ලෙසයි. එලෙස අදාල දීමනා නිලධාරීන්ට ගෙවා ඇතත් ඊට මෙතෙක් අනුමැතිය ලැබී නැති බව අභියාචනා විභාගයේදී රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කළේය. ඒ අනුව වසර කිහිපයක් තිස්සේ නිලධාරීන්ට ගෙවූ දිමනා සඳහා මෙතෙක් අනුමැතියක් ලැබී නොමැති බව එම විභාගයේදී හෙලිදරව් විය.  අංක 10 යටතේ ඉල්ලා ඇති තොරතුරු තීරණයක් නොගත් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් සම්බන්ධයෙන් බවට කියමින් මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු ලබාදීම ප්‍රතික්ෂේප කළ ද කොමිෂන් සභා විභාගයේදී එවැන්නක් සඳහන් කරන කිසිම ලේඛනයක් හෝ ඒ බවට සැක කරන කැබිනට් සංදේශයක් හෝ ඉදිරිපත් වී නැති බවත් එසේ හෙයින් අංක 10 යටතේ ඉල්ලා ඇති තොරතුරු මුදා හැරීමට රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව බැඳී සිටින බවත් කොමිෂන් සභාව තීන්දු කළේය.
අභියාචක මාධ්‍යවේදියා වැඩිදුරටත් කොමිෂන් සභාවේදී සඳහන් කළේ මෙම තොරතුරු තොරතුරු ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරමින් ලබා ගත යුතු තොරතුරු නොවන බවත්, ඒවා ප්‍රගාමීව හෙළිදරව් කිරීම් එස්සේ හෙලිදරව් කිරීමට මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව බැඳී සිටින බවයි. ඒ ගැන අවධානය යොමු කළ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව පොදු අධිකාරීන්වල යුතුකම් සහ වගකීම් සම්බන්ධයෙන් සඳහන් 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු පනතේ හත් වැනි සහ අට වැනි වගන්තිවලට රාජ්‍ය මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව අවධානය යොමු කළ යුතු බවත් ඊට අනුගත වීම නිතැතින් සිදු කළ යුතු බවටත් එම දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේය.
ඒ අනුව මෙම අභියාචනයෙන් ඉල්ලා ඇති තොරතුරු නොවැම්බර් මස 30 වැනි දිනට ප්‍රථම කොමිෂන් සභාවටද පිටපතක් සහිතව අභියාචක වෙත ලබා දීමට රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපතිනි ගංගානි ලියනගේ මහත්මිය සහ එහි තොරතුරු නිලධාරී සහකාර මුද්‍රණාලයාධිපතිනි තිලිනි සේනානායක මහත්මිය කටයුතු කළ යුතු බවට කොමිසම තීන්දු කළේය.
කොමිෂන් සභාවේ මෙම තීන්දුවට අනුකූල වීම පැහැර හරිනු ලබන හෝ ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන අවස්ථාවකදී පනතේ 39 වගන්තිය අනුව පොදු අධිකාරියට සහ තොරතුරු නිලධාරීට එරෙහිව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු පැවරීමට සහ ඊට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ද තීරණය කරන බව කොමිෂන් සභා තීන්දුවේ සඳහන් වේ.
රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය පරීක්ෂා කිරීමේදී පෙනී ගියේ කොමිෂන් සභාවේ නියෝගයට අනුගත වෙමින් මේ වන විට ඇතැම් තොරතුරු වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් කර ඇති බවයි.
Previous articleඅතුරුදන්වූවන්ට යුක්තිය සොයන සටන අලුත් මුහුණුවරකින් ; 33 වැනි සැමරුමේදී ඇරැඹේ
Next articleබාල තෙල් ගෙන්වීම ගැන දූෂණ නඩුව ; වසර 10කට පසු මූලික විරෝධතා ප්‍රතික්ෂේප කරයි !

ඔබේ අදහස්

Please enter your comment!
Please enter your name here