ඇප දීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිදහස අහිමි කිරීමක් : ශානි සාක්ෂිකරුවන් බිය ගැන්වූ බවට තොරතුරු නෑ – අභියාචනාධිකරණයේ තීරණාත්මක තීන්දුව මෙන්න !

2014 වසරේදී සිදුවීයැයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට සහ කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයට පැමිණිලි ලැබී ඇත්තේ 2020 ජුනි මාසයේදී බවත්, සාධාරණ හේතුවක් නැතුව මෙතරම් කාලයක් පැමිණිල්ල ප්‍රමාධ වීමෙන් පෙනෙන්නේ මෙය පසුව ආ සිතුවිල්ලක් මත ශානි අබේසේකරට එරෙහිව නිර්මාණය කරන ලද චෝදනාවක් බවත්, ශානි අබේසේකර මහතාට ඇප ලබා දීමෙන් සාක්කිකරුවන්ට බලපෑම් කිරීමට හැකි බවට කිසිම සාක්කියක් … Continue reading ඇප දීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිදහස අහිමි කිරීමක් : ශානි සාක්ෂිකරුවන් බිය ගැන්වූ බවට තොරතුරු නෑ – අභියාචනාධිකරණයේ තීරණාත්මක තීන්දුව මෙන්න !