පුවත්

පරිසරය

වගකීම

Video Stories

Video thumbnail
කියන කියන ඒවා කරන්න බෑ - ඇමතිගේ දේශබන්දු⁣ගේ මූණටම කී sspගේ අඩිපාරේ යන්න තවත් පිරිසක් සාකච්ඡා
08:06
Video thumbnail
මරදාන කොටුව කොච්චි දිගටම පීලිපනී ; මගීහු මහමග
04:41
Video thumbnail
වසන්තට බේත් අරං දෙන්නත් සල්ලි නෑලු ; TID ඉටු කරන්නේ කාගේ කොන්ත්‍රාත්තුවක්ද?
16:48
Video thumbnail
කඳුළු ගෑස් ගැන සියලු තොරතුරු මුදා හරින්න නියෝග ; නුදුන්නොත් පොලිසියට නඩු
27:34
Video thumbnail
"මනුස්සයෙක් නැති කරන්න මරන්නම ඕන නෑ" - 88/89 මතකය අවදිකර සංවේදීවෙමින් පාංශු අධ්‍යක්ෂ කිව්ව කතාව
15:24
Video thumbnail
වධකාගාර නීති ගත කරන්න පනතක් ගෙනෙයි ; පහර දීමත් නීත්‍යනුකූල කරයි
22:43
Video thumbnail
කිසිම චෝදනාවක් නෑ ; දින 50කට පසු මුදාහරියි
11:09
Video thumbnail
පොලිස්පති බොරු කියයි ; කඳුළු ගෑස්වල තත්ත්වයත් සඟවයි
07:32
Video thumbnail
නීතිපති හිජාස්ට යුක්තිය පමා කරයි? ; "ගෙතූ නඩුවක් ; ඒ නිසා අදිනවා"
22:09
Video thumbnail
නැති බලයක් භාවිත කරලා ; ගෝඨා⁣ගේ කොමිසමේ තීන්දුවක් අභියාචනාධිකරණයෙන් අත්හිටුවයි
16:02

ඇත්ත

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය

ඒකතාව

පරපුර

විනිවිද