සැකකරුවකු පැමිණෙන තුරු සහෝදරිය රඳවා ගැනීම මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් – ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කරයි !

සැකකරුවකු පොලිසියට පැමිණෙන තුරු ඔහුගේ සහෝදරියක පොලිසියේ රඳවා තබාගැනීමට උත්සාහ කිරීමෙන් කොට්ටාව පොලිසියේ නිලධාරීන් දෙදෙනකු මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කර ඇතැයි තීන්දු කළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, එම නිලධාරීන් දෙදෙනාගේ පෞද්ගලික මුදලින් රුපියල් ලක්ෂය බැගින් අදාළ කාන්තාවට ගෙවන ලෙස නියෝග කළේය. අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය, මහින්ද සමයවර්ධන සහ අර්ජුන ඔබේසේකර යන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගෙන් සැදුම්ලත් විනිසුරු මඬුල්ලක් විසින් ඊයේ (06) මෙම … Continue reading සැකකරුවකු පැමිණෙන තුරු සහෝදරිය රඳවා ගැනීම මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් – ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කරයි !