භාෂා ප්‍රවීණතා සහන කාලය දිගු නොකිරීමෙන් රජයේ සේවකයින් අපහසුතාවට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 9/3/2020 9:44:00 AM
භාෂා ප්‍රවීණතා සහන කාලය දිගු නොකිරීමෙන් රජයේ සේවකයින් අපහසුතාවට

ජූනි 30 වැනිදායින් පසු දෙවන රාජ්‍ය භාෂා ප‍්‍රවීණතාවය සම්බන්ධයෙන් සහන කාලය දීර්ඝ නොකිරීමෙන් රජයේ සේවකයන් දැඩි අපහසුතාවට පත්ව ඇතැයි ජාතික වෘත්තීය සමිති පෙරමුණ පවසයි.

මේ නිසා දෙවන භාෂා ප‍්‍රවීණතාවය සම්පූර්ණ නොකිරීම මත රජයේ සේවකයන් විශාල පිරිසකගේ වැටුප් වර්ධක ලබාදීම නතර කර ඇති බවද එම සංවිධානය ප්‍රකාශ කරයි.

රාජ්‍ය භාෂා ප‍්‍රවීණාතවය ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටලූ කිසිවකට මේ වන තෙක් විසඳුම් ලබාදී නැති බවද එම සංවිධානය පෙන්වා දෙයි.

2007 වසරෙන් පසු රාජ්‍ය සේවයට ඇතුළත් වූ රජයේ සේවකයන් විසින් දෙවන රාජ්‍ය භාෂාවේ ප‍්‍රවීණතාවය සම්පූර්ණ කළ යුතු අතර ඒ අනුව සිංහල මාධ්‍යයෙන් රාජ්‍ය සේවයට ඇතුළත් වූ අය දෙමළ භාෂා ප‍්‍රවීණතාවයත්, දෙමළ භාෂා මාධ්‍යයෙන් රාජ්‍ය සේවයට ඇතුළත් වූ අය සිංහල භාෂා ප‍්‍රවීණතාවයත් තම තනතුරට අදාළ වන මට්ටම ලබා ගත යුතුය. 

මේ සම්බන්ධයෙන් ඉකුත් ජූනි 30 දක්වා සියලූ රාජ්‍ය සේවකයින්ට සහනයක් ලබා දී තිබුණු බවත් මේ වන විට සහන කාලය අවසන් බැවින් රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප් වර්ධක හා උසස්වීම් දෙවන භාෂා ප‍්‍රවීණතාවය ලබා නොගැනීම මත අත්හිටුවා ඇති බවත් එම වෘත්තීය සමිති පෙරමුණ පවසයි.

දෙවන භාෂා ප‍්‍රවීණතාවය ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය සේවකයන්ට ගැටලූ පැවතීම හේතුවෙන් රාජ්‍ය අංශයේ වෘත්තීය සමිති හා පැවති රජයේ භාෂා අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් අමාත්‍යවරයා අතර සාකච්ඡා පැවැත්වූ බව ද එම සාකච්ඡාවල එකඟතාවය පරිදි දෙවන භාෂා ප‍්‍රවීණතාවයට අදාළව රාජ්‍ය සේවකයන්ට සහන සැලසීමට කැබිනට් පති‍්‍රකාවක් ඉදිරිපත් කළ බව ද එම සංවිධානය සඳහන් කරයි.

එම කැබිනට් පති‍්‍රකාව හා අදාළ චක‍්‍රලේඛය නිකුත් වනතුරු ගිය වසරේ ඔක්තෝබර් 03 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක‍්‍රලේඛයක් මගින් මේ වසරේ ජූනි 30 දක්වා සහන කාලයක් ලබාදෙන ලද බවත් එම සහන කාලය මේ වන විට අවසන්ව ඇති නමුත් අදාළ චක‍්‍රලේඛය මේ දක්වා නිකුත් කර නැති බවත් එම වෘත්තීය සමිති පෙරමුණ පෙන්වා දෙයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා සමග ද සාකච්ඡා කර ඇතැයි ද එහිදී කඩිනමින් චක‍්‍රලේඛය නිකුත් කරන බව ප‍්‍රකාශ වුවත් එම ඉල්ලීම ද ඉටු වී නැතැයි ද එම සංවිධානය පවසයි.

මේ නිසා ජූනි 30න් පසු දෙවන භාෂා ප‍්‍රවීණතාවය සම්පූර්ණ නොකිරීම මත රජයේ සේවකයන් විශාල පිරිසකගේ වැටුප් වර්ධක ලබාදීම නතර කර ඇතැයි ද රාජ්‍ය සේවකයන් විශාල පිරිසක් දැඩි පීඩාවකට ලක්ව ඇතැයි ද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

රාජ්‍ය භාෂා ප‍්‍රවීණතාවය සම්බන්ධයෙන් සහන සැලසීමට අදාළ චක‍්‍රලේඛය නිකුත් කිරීම හෝ එතෙක් සහන කාලය දීර්ඝ කිරීමට කඩිනමින් කටයුතු යොදන ලෙස ජාතික වෘත්තීය සමිති පෙරමුණ රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම වෘත්තීය සමිති පෙරමුණ මේ බව පවසයි.

Share