නව ව්‍යවස්ථාවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට - අභියාචනාධිකරණයට වෙනසක්

 නව ව්‍යවස්ථාවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට - අභියාචනාධිකරණයට වෙනසක්

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේදී ග්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභියාචනාධිකරණයේ විනිසුරුවරුන් සංඛ්‍යාව වැඩිකිරීමට රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට පත්කළ කැබිනට් අනු කමිටුව මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර ඇති බවකම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් විමසීමේදී අමාත්‍යවරයා මෙසේද කීවේය.

"ග්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභියාචනාධිකරණයේ නඩු ගොඩගැහිලා තියෙන්නේ. මේ නඩු ප්‍රමාණය අඩුකරගැනීමට මේ ආයතන දෙකටම තවත් විනිසුරුවරුන් පත්කළ යුතුයි. මේ සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් අනු කමිටුව විදිහට අපි නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන්න නියමිතව තිබෙනවා.

ඒවාගේම අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව මගින් ලබාදෙන තීන්දු අභියාචනය කිරීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මේ නිසා අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවේ ඇතැම් තීන්දු නිසා අපහසුතාවට පත්වන බව නීති ක්ෂ්‍රේත්‍රයේ බොහෝදෙනෙක් අප සමග පවසා තිබෙනවා.  මේ නිසා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ තීරණ අභියාචනය කිරීමට හැකියා තිබෙනවා සේ අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවේ තීරණත් අභියාචනය කළ හැකි ව්‍යුහයක් නිර්මාණය කළ යුතුව තිබෙනවා.

මේ එක් අංශයක් පමණයි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථා සංශෝධනයේදී තවත් බොහෝ ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධයෙන් අපි අවධානය යොමුකර තිබෙනවා"

කැබිනට් අනු කමිටුව

19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අවලංගු කිරීමටත්, 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතක් සකස් කිරීමටත් පසුගිය සතියේ පැවති කැබිනට් මණ්ඩලයේදී අනුමැතිය හිමිවිය.

20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට එහිදී කැබිනට් අනු කමිටුවක් පත් කළ අතර ඒ සඳහා අමාත්‍යවරුන් 05 දෙනකු නම් කර තිබේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්.පිරීස්, විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන, අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි, බලශක්ති අමාත්‍ය නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල හා කම්කරු අමාත්‍ය නීතිඥ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා යන මහත්වරුන්ගෙන් එම අනු කමිටුව සමන්විතය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථා සභාව

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ , අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරුන් ඇතුළු රජයේ ඉහල තනතුරු පත්කිරීමේදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථා සභාවේ අනුමැතිය ගත යුතු බවට 19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් නීතියත් හදුන්වා දුන්නේය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථා සභාව කථානායකවරයා, අග්‍රාමාත්‍යවරයා , විපක්ෂනායකවරයා , ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝජිත මන්ත්‍රීවරයකු, අග්‍රමාත්‍යවරයා නම්කරන මන්ත්‍රීවරයකු, විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයකු සහ සිවිල් පුරවැසියන් 03 දෙනකුගෙන් ගෙන් සමන්විතය.

රජයේ ඉහල තනතුරු සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථා සභාව වෙත අදාල පුද්ගලයින් නම්කර එවිය යුතු අතර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථා සභාවේ අනුමැතිය ලැබේනම් පමණක් අදාළ පත්කිරීම සිදුකළ හැකිය.

20 වැනි සංශෝධනයේදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථා සභාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් තීරණයක් ගෙන නොමැති බවද නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

Share