මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ඉල්ලයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 8/14/2020 10:41:00 AM
මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ඉල්ලයි

මැතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කළ සියලු මන්ත්‍රීවරුන් සිය වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භකිරීමට පෙර ඉදිරිපත් කරන ලෙසට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව  දැනුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරීවරුන් වෙත ලබාදිය යුතු වන අතර මේ සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දැනුම්වත් කිරීම් සිදුකර ඇත.

මැතිවරණයෙන් තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන් බොහෝ පිරිසක් සිය වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ලබාදී ඇති බව ද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළ අතර මේ දක්වා අදාළ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ලබානොදුන් මන්ත්‍රීවරුන් හැකි ඉක්මණින් ඒවා ලබාදෙන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දැනුම්දී තිබේ.

වත්කම් හා බැරකම් පනත යටතේ කරන ඉල්ලීමකින් එම වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ මුදල් ගෙවා ලබා ගෙන පරීක්ෂා කිරීමට ඕනෑම පුරවැසියකුට හැකියාව තිබේ. 

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත අනුව ද වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ ඉල්ලා සිටීමට ඕනෑම පුරවැසියකුට අයිතියක් තිබේ. 
 

Share