ඇතිමලේ ආදර්ශ ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදලා

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 8/4/2020 8:40:00 AM
ඇතිමලේ ආදර්ශ ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදලා

ඇතිමලේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන ආශ්‍රිතව නීතිවිරෝධී ලෙස ආදර්ශ ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදා ඇතැයි මැතිවරණ විමසුම සඳහා වූ ස්වේච්ඡා මුලපිරුම මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධානය පවසයි.

අද (04) උදෑසන ඇතිමලේ පොලිස් වසමේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන කිහිපයක් අසල මෙලෙස ආදර්ශ ඡන්ද පත්‍රිකා දමා ගොස් ඇතැයි ද එම සංවිධානය කියයි.

පසුගිය දෙදින තුළ දිව⁣යිනේ ප්‍රදේශ රැසකින් ආදර්ශ ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදාහැරීමේ සිද්ධි වාර්තා වී ඇති බවත් එම සිද්ධීන් ⁣සහ ඇතිමලේ සිද්ධිය මේ වන විටත් පොලිසිය දැනුම්වත් කර ඇති බවත් එම සංවිධානය පවසයි.

 

Share