සැමට සමානව සලකන්න - ඡන්දය ගැන පොලිසියට සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට මානව හිමිකම් කොමිසමෙන් මාර්ගෝපදේශ 

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 7/22/2020 2:22:00 PM
සැමට සමානව සලකන්න - ඡන්දය ගැන පොලිසියට සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට මානව හිමිකම් කොමිසමෙන් මාර්ගෝපදේශ 

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව පොලිසියට සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කර තිබේ.

මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන පැමිණිලි සම්බන්ධ විමර්ශන පක්ෂග්‍රාහී නොවන ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවත් යම් කිසි පක්ෂයකට හෝ කණ්ඩායමකට විශේෂ සැළකිලි දැක්වීම ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12 වන ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක් බවත් එම කොමිසම තම මාර්ගෝපදේශ මගින් පෙන්වා දෙයි.

මැතිවරණ ප්‍රචාරය හා සම්බන්ධ නීති සර්ව සාධාරණව සියලුම පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව ද සියලු දේශපාලන පක්ෂ, ස්වාධීන කණ්ඩායම් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(2) ප්‍රකාරව සමානව සැළකිය යුතු බවද එහි සඳහන් වෙයි.

කිසියම් පුරවැසිවකු වර්ගය, ආගම,භාෂාව, කුලය,ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, දේශපාලන මතය හෝ උපන් ස්ථානය යන හේතු මත හෝ ඉන් කවර වූ හේතුවක් මත හෝ වෙනස්කමකට හෝ විශේෂයකට භාජනය නොවිය යුතු බවද එම කොමිසම ප්‍රකාශ කරයි.

විශේෂයෙන් දේශපාලන මතය හේතුවෙන් අසමානව සැළකීම හෝ වෙනස් කොට සැළකීම ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12 වන ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක් බව වැඩිදුරටත් එහි සඳහන් වෙයි.

එමෙන්ම රජයේ නිලධාරීන් ද තම සියලූ රාජකාරී නීති ප්‍රකාරව ඉටු කළ යුතුයැයි ද නීති ප්‍රකාරව කටයුතු නොකිරීම හෝ එක් පාර්ශ්වයකට වාසි සහගත වන අයුරින් බලය අයුතු ලෙස භාවිත කිරීම ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයක් යැයි ද එම කොමිසම රජයේ නිලධාරීන්⁣ට මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරමින් පැවසීය.

එම කොමිසම පොලිසියට නිකුත් කළ මාර්ගෝපදේශවල මෙසේ සඳහන් වෙයි.
 
ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව, 1978 ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හා ශ්‍රී ලංකාවට අදාළ ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ප්‍රමිතීන්ට අනුව ජනතාව සතු ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියත්, දේශපාලන කටයුතුවල නිදහසේ නිරතවීමේ අයිතියත්, නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයකට ඇති අයිතියත් තහවුරු කර ඇති බව පිළිගනී. 

කොමිෂන් සභාවේ එම පිළිගැනීම අනුව ඊ‌ට අදාළව ඡන්දය පැවැත්වෙන දිනය දක්වාත්, ඡන්දය පැවැත්වෙන දිනයේදීත්, ඡන්දය අවසන් වූ කාලසීමාවේදීත් පහත සදහන් මාර්ගෝපදේශයන් සියලුම පොලිස් නිලධාරීන් විසින් පිළිපැදිය යුතු වේ.

 • මැතිවරණයට පෙර මැතිවරණ දිනයේ හා ඉන් පසු සිදුවන මැතිවරණ හිංසනයන් පිළිබඳ පැමිණිලි භාර ගැනීමත්, විමර්ශනය කිරීමත් ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙි 12 වැනි ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව කළ යුතුය.එම වගන්තිය මගින් සියලුම පුද්ගලයන් නීතිය ඉදිරියේ සමාන බවත් නීතියේ සම රැකවරණය ලැබීමට සියලුම පුද්ගලයන්ට මූලික අයිතියක් ඇති බවත් පිළිගනී. යම් පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධව අදාළ ක්‍රියා මාර්ග නොගැනීමක් හෝ පැහැර හැරීමක් හෝ මග හැරීමක් වේනම් මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය වගකීමට යටත්වනු ඇත.
 • මෙම පැමිණිලි සම්බන්ධ විමර්ශන පක්ෂග්‍රාහී නොවන ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.දේශපාලන බලපෑම් හේතුවෙන් හෝ වෙනත් පිළිනොගත හැකි හේතුවක් නිසා මේ පිළිබද වූ පැහැර හැරීම් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12 වන ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝණයක් ලෙස සැලකේ.
 • පොලිසියේ මූලිකත්වය මත හෝ වෙනත් පාර්ශ්වයන්ගේ පෙළඹවීම මත පුද්ගලයන් වධහිංසා හෝ කෲර,අමානුෂික,අවමන් සහගත සැළකිල්ලට හෝ නැතහොත් දඬුවමකට යටත් කිරීම ඇතුළුව කිසිදු ආකාරයක හිංසනයකට පොලිසිය මහජනතාව භාජනය නොකළ යුතුය.
 • වෛරී ප්‍රකාශන පිළිබදව පොලිසිය නීති ප්‍රකාරව ක්‍රියා කළ යුතුවේ.ඒ පිළිබදව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව නිකුත් කළ මාර්ගෝපදේශ මේ සමග අමුණා ඇත.
 • මැතිවරණ ප්‍රචාරය හා සම්බන්ධ නීති සර්ව සාධාරණව සියලුම පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. සියලු දේශපාලන පක්ෂ, ස්වාධීන කණ්ඩායම් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(2) ප්‍රකාරව සමානව සැළකිය යුතුය. එනම් “කිසියම් පුරවැසිවකු වර්ගය, ආගම,භාෂාව, කුලය,ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය දේශපාලන මතය හෝ උපන් ස්ථානය” යන හේතු මත හෝ ඉන් කවර වූ හේතුවක් මත හෝ වෙනස්කමකට හෝ විශේෂයකට භාජනය නොවිය යුත්තේය. විශේෂයෙන් දේශපාලන මතය හේතුවෙන් අසමානව සැළකීම හෝ වෙනස් කොට සැළකීම ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12 වන ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමකි.
 • ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සදහා අවශ්‍ය අවසර පත් ලබාදීමත්,මැතිවරණ රැස්වීම් පැවැත්වීමත්,පෙරහැර පැවැත්වීම සදහා අවශ්‍ය අවසර පත් ලබාදීමත් අදාළ නීති ප්‍රතිපාදන අනුව සිදුකළ යුතුවේ.එහිදී කිසිදු පාර්ශවයකට වැඩි වාසියක් හෝ අවාසියක් සිදුවන ආකාරයට එම බලතල ක්‍රියාත්මක නොකළ යුතුවේ.එසේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම් පැහැදිලිවම එය ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12 වන ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක් වේ.
 • අත්පත්‍රිකා,පෝස්ටර්,අපේක්ෂකයන්ගේ ඡායාරූප,සංකේත,කොඩි සහ බැනර් ප්‍රදර්ශනය කිරීම මැතිවරණ නීතිය අනුව විය යුතුය.යම් කිසි පක්ෂයකට හෝ කණ්ඩායමකට විශේෂ සැළකිලි දැක්වීම ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12 වන ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමකි.
 • ඡන්දය භාවිතා කිරීමේ අයිතිය උල්ලංඝනය කරන පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. මේ ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය නොකරන්නේ නම් ඉහත දැක්වූ පරිදි එය ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12 හා 14 (1) ව්‍යවස්ථා උල්ලංඝනය කිරීමකි.
 • ඡන්ද පොලවල් සහ සෙසු ස්ථාන සදහා පොලිස් නිලධාරීන් ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂාවක් ලබාදිය යුතු අතර රටේ පවතින නීතින් අනුගමනය කරමින් නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීම සදහා සියලුම උත්සාහයන් දැරිය යුතුය.
 • දේශපාලන පක්ෂ හෝ පුද්ගලයින් මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරයි නම් ඔවුන්ගේ තත්ත්වය හෝ දේශපාලන බලය නොතකා නීතිය ඔවුන් කෙරෙහි සමානව ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. රජයේ වාහන, ගොඩනැගිලි,ස්ථාන වැනි පොදු දේපලවලට හාානි කරන හෝ අයුතු ලෙස පරිහරණය කරන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව  දැඩි ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පොලිස් නිලධාරියාගේ රාජකාරීමය වගකීම වන්නේය.
 • පශ්චාත් මැතිවරණ හිංසනයන් ඇතුළු මැතිවරණය හා සම්බන්ධ ප්‍රචණ්ඩත්වයන් වැළකීම පොලිසිය සතු වගකීමකි. පසුගිය අත්දැකීම් අනුව දේශපාලන බලය මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වන අන්දමේ මැතිවරණ හිංසනයන් සදහා යොදා ගන්නා බව පෙනේ.මේ හේතුවෙන් පොලිසිය නීතියෙන් නියම කර ඇති විධිවිධානයන් ප්‍රකාරව මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය විම් වැළැක්වීම්ට අවශ්‍ය සියළු පියවරයන් ගත යුතුය.
 • මැතිවරණ සමයේ සිදුකරන ප්‍රචාරක කටයුතුවලදී සහ පශ්චාත් මැතිවරණ සමයේ මැතිවරණ ජයග්‍රහණ සැමරීම සදහා සිදුකරන කටයුතුවලින් මහජන පීඩාවක් සිදුනොවන ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය සියලු පියවර ගත යුතුය.

මීට අමතරව එම කොමිෂන් සභාව විසින් රාජ්‍ය සේවකයින් මෙම මැතිවරණයේදී ක්‍රියාත්මක විය යුතු ආකාරය ගැන ද නිර්දේශ නිකුත් කර තිබේ.

එම නිර්දේශවල මෙසේ දැක්වෙයි.

ඡන්දය දැමීමට ඇති අයිතිය මූලික අයිතිවාසිකමක් ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තහවුරු කර ඇත.මේ අනුව ඡන්ද විමසුමක් පවත්වන අවස්ථාවක, පවත්නා මැතිවරණ රටේ පවතින අනෙකුත් නීති හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට වගබලා ගැනීමට රාජ්‍ය නිලධාරීන් බැදී සිටින අතර, ඒ ඒ වගකීම් දරණ රාජ්‍ය නිලධාරීන් විසින් එකී නිතිවලට අනුකූලව සාධාරණ හා අපක්ෂපාතීව තම රාජකාරී කටයුතු ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව ඇත.

රාජ්‍ය නිලධාරීන් බැදී සිටින නීතිමය වගකීමක් අයුතු ලෙස යොදාගැනීම හෝ නීතිමය සීමාව ඉක්මවා ක්‍රියාකිරීම මෙන්ම කළ යුතු කාර්යයන් නොකර සීටිම ද , සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව පැහැර හැරීම ද, අනවශ්‍ය ලෙස ප්‍රමාද කිරීම ද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් වේ.ඒ අනුව රාජ්‍ය නිලධාරීන් විසින් එවැනි මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කළ අවස්ථාවලදී ඔවුන්ට විරුද්ධව විමර්ශන හා පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට සහ ඔවුන් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමට 1996 අංක 21 දරණ ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභා පනත ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව වෙත බලතල හිමි වේ.

මේ අනුව කොමිෂන් සභාව විසින් මෙම මැතිවරණ වකවානුවේ නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් රාජ්‍ය නිලධාරීන් තම වගකීම් නිසි ලෙස ඉටු කරන්නේද යන්න අධීක්ෂණයට ලක් කරනු ඇත.

එබැවින් පහත සදහන් පිරිදි ක්‍රියාකරන ලෙසට ඔබ ඇතුළු ඔබ පාලනය යටතේ පවතින ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩලයන්ට දැනුම් දෙන ලෙස හා දැනුවත් කරන ලෙස මෙයින් දන්වා සිටිමු.

 • තම සියලූ රාජකාරී නීති ප්‍රකාරව ඉටු කළ යුතුවේ.
 • නීති ප්‍රකාරව කටයුතු නොකිරීම, එක් පාර්ශ්වයකට වාසි සහගත වන අයුරින් බලය අයුතු ලෙස භාවිත කිරීම (උදා- මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරමින් සමහර දේශපාලන පක්ෂවලට/කණ්ඩායම් වෙත පොදු දේපල සහ සම්පත් භාවිතා කිරීමට ඉඩ ප්‍රස්ථා ලබාදීම) ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයක් වේ. නීති ප්‍රකාරව කටයුතු නොකිරීම මගින් සිදුවන හිමිකම් උල්ලංඝනයන් පිළිබදව රජයේ වගකීමට අමතරව එම නිලධාරීන් පෞද්ගලිකවම වගකීම් දැරිය යුතුය.

මෙම දැන්වීම කරනුයේ 1996 අංක 21 දරණ ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභා පනත ප්‍රකාරව බව සලකන්න.

Share