පරස්පර නියෝග නිසා පාසල් ආරම්භ කිරීම ගැන ව්‍යාකූල තත්ත්වයක් - ලංකා ගුරු සංගමය

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 6/30/2020 4:44:00 PM
පරස්පර නියෝග නිසා පාසල් ආරම්භ කිරීම ගැන ව්‍යාකූල තත්ත්වයක් - ලංකා ගුරු සංගමය

පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීමට අදාළව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ උපදෙස් නිසි පරිදි සන්නිවේදනය නොවීමෙන් පාසල් පද්ධතිය තුළ බරපතල ව්‍යාකූලතාවයක් මතු වී ඇතැයි ලංකා ගුරු සංගමය චෝදනා කරයි.

පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීමේ කි‍්‍රයාවලිය සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන ලේකම් එන්.එච්.එම්. චිත‍්‍රානන්ද මහතාගේ අත්සනින් පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරුන් සහ පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙත විශේෂ උපදෙස් ලබා දී ඇති නමුත් බස්නාහිර පළාත සහ සබරගමු පළාත හැර සෙසු පළාත් 7ම මේ දක්වා එම උපදෙස් පාසල් මට්ටමෙන් ලබා නොදීම තුළ බරපතල ව්‍යාකූලතාවයක් පැන නැගී ඇතැයි එම සංගමය කියයි.

ඊයේ(29) දිනෙන් ඇරඹි පාසල් විවෘත කිරීමේ පළමු අදියරේ දී ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් විසින් ජූලි 06 වැනිදා සිට සිසුන් පැමිණීමට අදාළ සැලසුම් සකස් කරනු ලැබීමට අදාළව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඉහත උපදෙස් වැදගත් වන බැවින් මේ දක්වා එම උපදෙස් නොලැබීමෙන්  මෙම ව්‍යාකූලතාවය හටගෙන ඇතැයි ගුරු සංගමය පෙන්වා දෙයි.

විටින් විට පරස්පර නියෝග ලබාදීම මෙන්ම මේ දක්වා උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාග සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි නිශ්චිත දින වකවානු ප‍්‍රකාශ කිරීමට අසමත්වීමෙන් පෙන්නුම් වන්නේ අවශ්‍ය කණ්ඩායම් සමග සාකච්ඡා නොකර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීන්දු ගැනීමේ ප‍්‍රතිඵල බවත් එම සංගමය අවධාරණය කරයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ගුරු-විදුහල්පතිවරු නියෝජනය කරන වෘත්තීය සමිති සමග මේ දක්වා කිසිදු සාකච්ඡාවක් සිදුකර නොමැති බව ද ගුරු සංගමය කියයි.

දෙවන අදියරේ දී පාසලට කැඳවන 5 වසර, 11 වසර සහ 13 වසරවලට අදාළව අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ නොවන සහ මේ දක්වා ආරම්භයට දින තීරණය කර නොමැති 1, 2 ශ්‍රේණිවල ගුරුවරු පාසලට පැමිණීම අවශ්‍ය ද නැත් ද යන්න පිළිබඳ ද මේ දක්වා පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකර නැති බව සංගමය පවසයි.

එම ලිපියේ මෙසේද සඳහන් වෙයි.

"2020.05.04 දින නිකුත් කරන ලද 15/2020 චක‍්‍රලේඛයෙන් 1 සිට 200 දක්වා ළමුන් සිටින පාසල්වලට උෂ්ණත්ව මාපක 1 ක් ද, 201 සිට 1000 දක්වා පාසල්වලට උෂ්ණත්ව මාපක 2 ක් ද, 1001 සිට 2000 දක්වා පාසල්වලට උෂ්ණත්ව මාපක 3 ක් ලෙස මිල දී ගැනීමට උපදෙස් දී තිබුණ ද මේ වන විට උෂ්ණත්ව මාපක අවශ්‍ය නොවන බවත්, පාසල තුළ මුඛ ආවරණ අවශ්‍ය නොවන බවත් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ප‍්‍රකාශ කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි. මේ තත්වය තුළ ඉහත ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය බවට තීරණය කළේ කුමන පදනමකින් ද යන්න ගැටලූ සහගත වන අතර පාසල්වල සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් මේ ආකාර පරස්පර ප‍්‍රකාශ නිකුත් වීම බරපතල ව්‍යාකූල තත්වයකි. එසේම පාසල්වල සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන ලබාදීම ද මේ දක්වා සම්පූර්ණ කර නොමැත."

එම සංගමය නිකුත් කළ සම්පූර්ණ ලිපිය පහත දැක්වෙයි.

"පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීමට අදාළව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ උපදෙස් නිසි පරිදි සන්නිවේදනය නොවීමෙන් පාසල් පද්ධතිය තුළ බරපතල ව්‍යාකූලතාවයක් මතු වී ඇත

පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීමේ කි‍්‍රයාවලියේ දී පාසල් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව සූදානම් කිරීම, ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් කි‍්‍රයාවලිය සහ පන්ති කළමනාකරණය, පාසල් කාලය සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන ලේකම් එන්.එච්.එම්. චිත‍්‍රානන්ද මහතාගේ අත්සනින් පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරු සහ පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරු වෙත විශේෂ උපදෙස් 2020.06.22 දිනැතිව ලබා දී ඇත. නමුත් බස්නාහිර පළාත සහ සබරගමු පළාත හැර සෙසු පළාත් 7 ම මේ දක්වා එම උපදෙස් පාසල් මට්ටමෙන් ලබා නොදීම තුළ බරපතල ව්‍යාකූලතාවයක් පැන නැගී ඇත.

2020.06.29 දිනෙන් ඇරඹි සතිය පාසල් විවෘත කිරීමේ පළමු අදියර වන අතර එම අදියරේ දී ගුරුවරු සහ විදුහල්පතිවරු 2020.07.06 දින සිට ළමුන් පැමිණීමට අදාළ සැලසුම් සකස් කළ යුතුය. එම සැලසුම් සකස් කිරීමට අදාළව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඉහත උපදෙස් වැදගත් වන බැවින් මේ දක්වා එම උපදෙස් නොලැබීමෙන් ව්‍යාකූලතාවයක් හටගෙන ඇත. ඉහත ලිපියට අනුව ගුරුවරු පාසලට පැමිණිය යුත්තේ තමන්ට නියමිත පළමු කාලපරිච්ජේදයට විනාඩි 30 කට පෙරය. එසේම පැමිණීමේ ලේඛන පාසල් පැවැත්වීමේ කාලයට අදාළ සංශෝධන ද ඉහත ලිපියේ අන්තර්ගතය.

විටින් විට පරස්පර නියෝග ලබාදීම මෙන්ම මේ දක්වා උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාග සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි නිශ්චිත දින වකවානු ප‍්‍රකාශ කිරීමට අසමත්වීමෙන් පෙන්නුම් වන්නේ අවශ්‍ය කණ්ඩායම් සමග සාකච්ඡුා නොකර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීන්දු ගැනීමේ ප‍්‍රතිඵලයි.

ගුරු-විදුහල්පතිවරු නියෝජනය කරන වෘත්තීය සමිති සමග මේ දක්වා කිසිදු සාකච්ඡුාවක් සිදුකර නොමැති අතර, දෙවන අදියරේ දී පාසලට කැඳවන 5, 11 සහ 13 වසර අධ්‍යයන කටයුතුවලට සම්බන්ධ නොවන සහ මේ දක්වා ආරම්භයට දින තීරණය කර නොමැති 1, 2 ශ්‍රේණිවල ගුරුවරු පාසලට පැමිණීම අවශ්‍ය ද අනවශ්‍ය ද යන්න පිළිබඳ මේ දක්වා පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකර නැත.

2020.05.04 දින නිකුත් කරන ලද 15/2020 චක‍්‍රලේඛයෙන් 1 සිට 200 දක්වා ළමුන් සිටින පාසල්වලට උෂ්ණත්ව මාපක 1 ක් ද, 201 සිට 1000 දක්වා පාසල්වලට උෂ්ණත්ව මාපක 2 ක් ද, 1001 සිට 2000 දක්වා පාසල්වලට උෂ්ණත්ව මාපක 3 ක් ලෙස මිල දී ගැනීමට උපදෙස් දී තිබුණ ද මේ වන විට උෂ්ණත්ව මාපක අවශ්‍ය නොවන බවත්, පාසල තුළ මුඛ ආවරණ අවශ්‍ය නොවන බවත් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ප‍්‍රකාශ කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි. මේ තත්වය තුළ ඉහත ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය බවට තීරණය  කළේ කුමන පදනමකින් ද යන්න ගැටලූ සහගත වන අතර පාසල්වල සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් මේ ආකාර පරස්පර ප‍්‍රකාශ නිකුත් වීම බරපතල ව්‍යාකූල තත්වයකි. එසේම පාසල්වල සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන ලබාදීම ද මේ දක්වා සම්පූර්ණ කර නොමැත.."

Share