එම්සීසී සල්ලි ලංකාවට දුන් බවට කළ චෝදනාව ඇමෙරිකාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 6/26/2020 5:53:00 PM
එම්සීසී සල්ලි ලංකාවට දුන් බවට කළ චෝදනාව ඇමෙරිකාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

එම්.සී.සී. ගිවිසුමට අදාළව ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට යෝජිත ඩොලර් මිලියන 480 ක ප්‍රදානය යටතේ කිසිදු මුදලක් මේ වන තෙක් ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත ලබාදී හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ රජය විසින් වියදම් කරනු ලැබ නැතැයි ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකා තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

එම්සීසී ගිවිසුම සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට යනවාද නැත්ද යන්න පිළිබඳ රජයේ තීරණය එන තෙක් මූලික කටයුතු සඳහා වන අරමුදල් ලබාදීම අවලංගු කර හෝ දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමා ඇති බවත් එම කාර්යාලය කියයි.

ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් එම කාර්යාලය මේ බව කීය.

එම්සීසී ගිවිසුම සමාලෝචනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන රජය පත් කරනු ලැබූ කමිටුව සිය වාර්තාව නිකුත් කරමින් පෙන්වා දී තිබුණේ එම්සීසී ගිවිසුමට අදාළ මුදල් පුදාන කිහිපයක් ලංකාවට ලබාදී තිබුණත් එහි ගිණුම් විස්තර කිසිවක් නොමැති බවයි.

Share