ජන්දය ගණන් කිරිමේ පළමු පෙරහුරුව හෙට ගාල්ලේදී

ජන්දය ගණන් කිරිමේ පළමු පෙරහුරුව හෙට ගාල්ලේදී

පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයේ දි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ජන්දය ගණන් කිරීම සඳහා වන පෙරහුරුවක් හෙට (23) උදෑසන ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත්වෙන බව ගාල්ල දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් කේ.යූ.චන්ද්‍රලාල් මහතා පැවසිය.

මෙම ඡන්ද ගණන් කිරීමෙි පෙරහුරුව ගාල්ල හා කළුතර දිස්ත්‍රික් දෙක ඒකාබද්ධ කරමින් සිදුකිරීමට නියමිත අතර මැතිවරණ කොමිසම් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ගණන් කිරිමේ පෙරහුරුව පැවැත්වේ.

මෙයට පෙර ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිමේ පෙරහුරු වැඩ සටහන් කිහිපයක් අම්බලන්ගොඩ ඇතුළු දිවයිනේ  ප්‍රදේශ කිහිපයකදිම පැවත්වුණු අතර ජන්ද ගණන් කිරිමේ පෙරහුරුවක් පැවැත්වෙන පළමු අවස්ථාව මෙය වේ.

Share