ගල්කිස්සට වැලි දැමීම ගැන මානව හිමිකම් කොමිසමෙන් පරීක්ෂණයක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 6/20/2020 12:47:00 PM
ගල්කිස්සට වැලි දැමීම ගැන මානව හිමිකම් කොමිසමෙන් පරීක්ෂණයක්

ගල්කිස්ස මුහුදු වෙරළට වැලි දැමීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමකම් කොමිසම පැමිණිල්ලක් නොමැතිවම පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවල පළ වූ වාර්තා ඇසුරෙන් මෙම පරීක්ෂණය ආරම්භ කර තිබේ.එම කොමිසම අදාළ ස්ථානයට ගොස් නිරීක්ෂණය කර ඇතැයි ද දැනගන්න⁣ට ලැබේ.

මැයි මාසයේදී ගල්කිස්ස මුහුදු තීරයට වැලි පුරවා තිබූ අතර එලෙස වැලි පිරවීම මගින් වෙරළ තීරය දූෂණයට ලක්ව ඇතැයි ද මෙම ව්‍යාපෘතියට රුපියල් මිලියන 890ක් වැය කර ඇතැයි ද පරිසර සංවිධාන චෝදනා කළේය.

ගල්කිස්ස කෘත්‍රිම වැලි පෝෂණ ව්‍යාපෘතිය මගින් කිසිදු මහජන මුදලක් අපතේ නොගිය බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය හරහා කරන ප්‍රකාශ ප්‍රතික්ෂේප කරන බවත් වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකිර්ති මහතා ජූනි 01 වැනිද රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේනුතවේදි පැවැති මාධ්‍ය හමුවේදී පැවසීය.

කෘත්‍රිම වැලි ව්‍යාපෘතිය සඳහා කළුතර කැළිඩෝ වෙරළ තිරය,රත්මලාන අඟුලාන වෙරළ තිරය හා ගල්කිස්ස වෙරළ තීරය වශයෙන් වෙරළ තීරයන් තුනක් අයත් අයත් බවත් මෙම සමස්ත ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 890ක් වැය වු නමුත් ගල්කිස්ස මුහුදු තීරයේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා මිලියන 890ක් වැය නොවු බවත් අධ්‍යක්ෂවරයා කීවෙිය.

මෙම ව්‍යාපෘතියට වැය වී ඇත්තේ රුපියල් මිලියන 110ක් පමණක් බවත් ඔහු පැවසීය.

ඛාදනයට ලක් ව ඇති ගල්කිස්ස වෙරළ තීරයේ යාන්ත්‍රික වැලි පෝෂණය ක්‍රමය මගින් නිර්මාණ කර ඇති අතර එය මිටර් 2ක ප්‍රමාණයක වෙරළ තිරයක් නිර්මාණය කිරිම තම දෙපාර්තමේන්තුවේ අරමුණ වු බව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකිර්ති මහතා එහිදී ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම ඛාදනය වු වැලි ගල්කිස්සෙන් උතුරු වෙරළට තැන්පත් වී මීටර් 10-15ක පමණ පුළුල් වෙරළ තීරයක් නිර්මාණය වන බව ද නිලධාරීහු පැවසූහ.

නිසි ශක්‍යතා වාර්තා නොමැතිව මෙම ව්‍යාපෘතිය කර ඇතැයි පරිසර සංවිධාන චෝදනා කළේය.

Share