කොවිඩ් අරමුදලට බලහත්කාරයෙන් වැටුප් නොකපන්නැයි මානව හිමිකම් කොමිසම දැනුම් දෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 6/18/2020 10:46:00 AM
කොවිඩ් අරමුදලට බලහත්කාරයෙන් වැටුප් නොකපන්නැයි මානව හිමිකම් කොමිසම දැනුම් දෙයි

රජය මගින් ඇතිකළ කොවිඩ් අරමුදල (කෝවිඩ්-19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදල) සඳහා රජයේ සේවකයින්ගේ මාසික වැටුප හෝ අඩක් ලබාදීම සඳහා ඔවුන්ට සෘජු හා වක්‍ර බලපෑම් සිදුකරන බවට නිරීක්ෂණය වී ඇතැයි මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව රජයේ සේවකයින්ගේ වැටුපෙන් මෙම අරමුදලට මුදල් ලබාගැනීමේදී ඔවුන්ගේ ස්වකැමැත්ත මත පමණක් සිදුකිරීමට කටයුතු කරන ලෙසත් වෙනත් කිසිදු ආකාරයක බලපෑමක් නොකරන ලෙසත් එම කොමිසම සියලුම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට සහ පළාත් ලේකම්වරුන්ට දැනුම් දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් ටී.ඩී. විමලසුරිය මහතා විසින් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඇතුළු සියලු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ටද පළාත් ලේකම්වරුන්ටද මෙම ලිපිය යොමුකර ඇත.

කොවිඩ්-19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදල වෙත මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමට රජයේ සේවකයින්ට අවස්ථාව ඇති අතර ඒ සඳහා රජයේ සේවකයින්ගේ කැමැත්ත මත වැටුප , වැටුපෙන් අඩක් හෝ දිනක වැටුප පරිත්‍යාග කරන ලෙස ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් පසුගිය මැයි 05 වැනිදා පුද්ගලික ආයාචනයක් ලිඛිතව යොමුකර තිබුණි.

එම ලිපියට අදාලව වැටුපෙන් මුදල් පරිත්‍යාග කරන ලෙස ඇතැම් අමාත්‍යාශ ලේකම්වරු දෙපාර්තමේන්තු සහ ආයතන ප්‍රධානීන් රාජ්‍ය සේවකයින්ට සෘජු සහ වක්‍ර බලපෑම් සිදුකරන බවට පැමිණිලි මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට ලැබී ඇති බව එම කොමිසම සඳහන් කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් උතුරු පළාත් සභාවේ ආණ්ඩුකාරවරයා කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව මැයි මාසයේ දිනක වැටුප ලබාගැනීමට සේවකයින්ගේ කැමැත්ත ගැනීම සඳහා පෝරම ලබාදී ඇති බව එම ලිපියේ සඳහන් කර තිබේ.එම පෝරම සම්පුර්ණ කර නොඑවන පාසල් සඳහා මැයි මාසයේ වැටුප්පත ලබානොදෙන බවට දැනුම් දී ඇතැයි ද මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව පවසයි.

මෙලෙස වැටුපෙන් මුදල් ලබාදෙන සහ නොදෙන රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ නම් ලැයිස්තු ලබාගැනීමටත් එම නම් ලැයිස්තු ගොනුකර තැබීමට තීරණය කිරීමත් නිසා ඔවුන්ගෙන් පිරිසක් වෙනස් කොට සැලකීමට භාජනය වන බවත් එසේ නොකරන ලෙසත් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව නිර්දේශ කර ඇත.    

 

Share