බස්නාහිර 'සුවවිරුවන්ට' මාස තුනකින් අතිකාල දීමනා නෑ  

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 6/15/2020 3:32:00 PM
බස්නාහිර 'සුවවිරුවන්ට' මාස තුනකින් අතිකාල දීමනා නෑ  

බස්නාහිර පළාත් වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩල (සුවවිරුවන්) සඳහා මාර්තු මාසයේ සිට අතිකාල දීමනා ගෙවා නොමැති අතර ඒ සඳහා මුදල් නොමැති බවට බස්නාහිර පළාත් සභාව මධ්‍යම රජයට දැනුම් දී ඇත.

එමෙන්ම ජුනි මාසයට අදාලව සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩල වෙත වැටුප් සමග ගෙවිය යුතු දීමනා ගෙවීමට ද හැකියාවක් නොමැති බව බස්නාහිර පළාත් සභාව සෞඛ්‍ය අංශය වෙත දැනුම් දී තිබේ.

බස්නාහිර පළාත් සභාව යටතේ කටයුතු කරන වෛද්‍යවරුන් 2500ක් ඇතැළු සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩල මේ සඳහා විරෝධය පළකර ඇති අතර හෙට (16) දිනයේදී ඔවුන් විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් දියත්කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

ඒ අනුව හෙට දිනයේදී බස්නාහිර පළාතට අයත් සියලු ප්‍රධාන රෝහල් සහ සෞඛ්‍ය ආයතනවල සියලුම සෞඛ්‍ය සේවකයින් කළු පටි බැද විරෝධතා පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින් විරෝධතාවයේ යේදීමට සැලසුම්කර ඇති බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පැවසීය. 

 

Share