නව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන දිනයක් තවම නැහැ

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 6/13/2020 10:51:00 AM
නව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන දිනයක් තවම නැහැ

පාර්ලි‍මේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා තුන්වැනි වරටත් දින නියමකර තිබුණද නව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන දිනයක් මෙතෙක් ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැත.

පසුගිය මාර්තු 02 දා පර්ලිමේන්තුව විසුරැවාහරිමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් පරිදි මහ මැතිවරණය අප්‍රේල් 25 දා පැවැත්වීමටත් මැයි 14 දා නව පාර්ලිමේන්තුව රුස්වීමටත් දින යොදා තිබුණි.

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය අවස්ථා දෙකකදී කල්ගිය අතර නව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන දිනය මෙතෙක් ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැත.

 

Share