සෞඛ්‍යයේ සියලු දෙනාට තැපැල් ඡන්දය දෙන්න - ස‌ෞඛ්‍යයෙන් මැකොට නිර්දේශ

නිලුක සදුන් | Author . Translate to English or தமிழ் 6/11/2020 3:42:00 PM
සෞඛ්‍යයේ සියලු දෙනාට තැපැල් ඡන්දය දෙන්න - ස‌ෞඛ්‍යයෙන් මැකොට නිර්දේශ

හැකියාවක් ඇත්නම් සියලුම සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සඳහා තැපැල් ඡන්දය ලබාදීම සලකා බලන ලෙස සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශය ඉල්ලා සිටී.

මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා නිකුත් කළ මාර්ගෝපදේශවල එම අමාත්‍යාංශය අදාළ ඉල්ලීම සිදු කර තිබේ.

ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝග ඇතිව හෝ නොමැතිව උණ රෝග ලක්ෂණ ඇති ඡන්ද දායකයන් ඇත්නම් ඔවුන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ යුත්තේ එම ඡන්ද වාරයේ අවසාන ඡන්ද දායකයන් ලෙස බවද එම අමාත්‍යාංශය පවසයි.

එම ඡන්ද දායකයා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ පසු එම ඡන්ද දායකයාට මැදිහත් වූ සියලු නිලධාරීන් වහාම අත්වැසුම් ගලවා සබන් දමා හොඳින් අත් සේදිය යුතු බවත් සියලුම ගෘහ භාණ්ඩ සහ වෙනත් භාණ්ඩ විෂබීජහරණය කළ යුතු බවත් එහි දැක්වෙයි.

එමෙන්ම නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවලදී මීටරයක පරතරය වෙනුවට මීටර් දෙකක පරතරයක් පත්වාගෙන යායුතු බව ද එහි සඳහන් වෙයි.

Share