උපකාරක පන්තිවලට - ආගමික එක්රැස්වීම්වලට සීමා පනවයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 6/10/2020 5:23:00 PM
උපකාරක පන්තිවලට - ආගමික එක්රැස්වීම්වලට සීමා පනවයි

ආගමික ස්ථානවල ආගමික කටයුතුවලට මහජන එක්රැස්වීම් පැවැත්වීම සඳහා සහ උපකාරක පන්ති නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා අවසර ලබාදී ඇතැයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව උපකාරක පන්ති ජූනි 29 වැනිදා සිට නැවත ආරම්භ කිරීමට අවසර ලබා දී තිබේ.එලෙස ආරම්භ කිරීම‌ට ලබාදෙන්නේ සීමාවන්ට යටත්ව බවද එම දෙපාර්තමේන්තු‌ව සදහන් කරයි.

එම සීමාවන් පහත දැක්වෙයි.

  1. අදාළ උපකාරක පන්තිය පවත්වන ස්ථානයේ ඉඩ ප්‍රමාණය අනුව සමාජ දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කරගනිමින් එක් උපකාරක පන්තියක් සඳහා සහභාගි කරවා ගත හැකි උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාව 100කට සීමා වෙි.
  2. නමුත් සිය දෙනකුට හෝ අදාළ පන්ති කාමරයේ / ශාලාව තුළ ඉගැන්වීමට පහසුකම් නොමැති ස්ථානයන්හී සාමාන්‍යයෙන් එම ස්ථානයේ උපකාරක පන්තියට සහභාගි වන සිසුන් සංඛ්‍යාවෙන් අඩකට පමණක් සහභාගි කරවා ගැනීමට අවසර දෙනු ලැබේ.

මීට අමරතව ආගමික ස්ථානවල ආගමික කටයුතු වෙනුවෙන් පුද්ගල එක් රැස්වීම් සඳහා ජූනි 12 වැනිදා සිට අවසර ලබා දී තිබේ.

එම අවසරය ද පහත සීමාවන්වලට යටත් වේ.

  1. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව පුද්ගල දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කරගනිමින් ඕනෑම ආගමික ස්ථානයකට (එම ස්ථානයට අයත් ගොඩනැගිලි හා එළිමහන් ස්ථාන ඇතුළුව) රැස්විය හැකි උපරිම සංඛ්‍යාව 50කට සීමාවේ.
  2. නමුත් සමාජ දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කරගනිමින් පුද්ගලයන් 50 දෙනකුට හෝ රැඳී සිටිමට ඉඩ පහසුකම් නොමැති ආගමික ස්ථානවල සාමාන්‍යයෙන් එම භූමියේ රැඳී සිටිය හැකි සංඛ්‍යාවෙන් අඩකට පමණක් එක් අවස්ථාවකදී රැඳී සිටිය හැකිය. 

මෙම සියලු අවසරයන් ලබාදෙනු ලබන්නේ Covid-19 වෛරස ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා නිකුත් කර ඇති සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන් අදාළ සියලු පාර්ශ්වයන් විසින් පූර්ණ ව⁣ශයෙන් පිළිපැදීමට යටත්ව බවද සඳහන් වෙයි.

Share