ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 67ක 52000කට හැඳුනුම්පත් නෑ : තවත් 267ක් සංඛ්‍යාව හංගලා

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 6/9/2020 3:55:00 PM
   ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 67ක 52000කට හැඳුනුම්පත් නෑ : තවත් 267ක් සංඛ්‍යාව හංගලා

එළඹෙන මහ මැතිවරණයට පෙර ජාතික හැඳුනුම්පත් නොමැති වයස අවුරුදු 18ට වැඩි පුරවැසියන් උදෙසා කඩිනමින් ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන ලෙස සංවිධාන හතරකින් සැදුම්ලත් මැතිවරණ විමසුම සඳහා වූ ස්වෙච්ඡා මුලපිරුම නම් සංවිධානය ඉල්ලා සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් බලප්‍රදේශ 67ක වයස අවුරුදු 18ට වැඩි ජාතික හැඳුනුම්පත නොමැති පුරවැසියන් 52,734ක් සිටින බවට ඔවුන් කළ සමීක්ෂණයකදී හෙළිවී ඇතැයි ද, එම සමීක්ෂණය සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 264ක තොරතුරු ලැබී නැතැයි ද එම සංවිධානය පවසයි.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව, රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය සහ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවට ලිපියක් යවමින් ඔවුන් මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

‘මැතිවරණ විමසුම සඳහා වූ ස්වෙච්ඡා මුලපිරුම’ නම් සංවිධානය ඒෆ්‍රියල් තරුණ ජාලය, ප්‍රජාතත්‍රවාදය උදෙසා තරුණ නීතීඥයෝ එකමුතුව, ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය උදෙසා තරුණයෝ එකමුතුව යන සංවිධාන හතරෙන් සමන්විත වේ.

ජාතික හැඳුනුම්පත යනු පුරවැසියකුගේ අන්‍යතාවයට අදාළ ප්‍රධානම ලියැවිල්ලක් මෙන්ම ඡන්ද අයිතිය සඳහා අනිවාර්ය සාධකයක් බව පෙන්වාදෙන එම සංවිධානය එවැනි වාතරවණයක සැලකිය යුතු පිරිසකට ජාතික හැඳුනුම්පත් නොමැතිවීම බරපතල ගැටලුවක් බව පෙන්වා දෙයි.

අවුරුදු 18 වැඩි ජාතික හැඳුනුම්පත් නොමැති පුරවැසියන් ගැන තොරතුරු ඇතැම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල නොමැති බවට දැනුම් දුන් බව පවසන ඔවුහු ජාතික හැඳුනුම්පත් නොමැති පුරවැසියන් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු එක්රැස් කිරීමේ පොදු ක්‍රමවේදයක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට හඳුන්වා දෙන ලෙස ද ඉල්ලා සිටිති.

එම ලිපියේ මෙසේද සදහන් වෙයි.

''ශ්‍රී ලංකාවේ එක් එක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල ජාතික හැඳුනුම්පත් නොමැති වයස අවුරුදු 18ට වැඩි පුරවැසියන් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත භාවිත කරමින් අප විසින් සමීක්ෂණයක් කරනු ලැබීය.  

එම සමීක්ෂණයේ දී තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත යටතේ කරන ලද ඉල්ලීම්වලට යහපත් ප්‍රතිචාර දක්වමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 67ක් තොරතුරු  ලබා දී තිබේ. එම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 67 මගින් ලබා දුන් තොරතුරු අනුව අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රාදේශවල අවුරුදු 18ට වැඩි ජාතික හැඳුනුම්පත නොමැති ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෝ 52,734ක් සිටිති. 

තොරතුරු ලබා දුන් ප්‍රාදේශීය ලේකම්කාර්යාල 67ක පමණක් එතරම් ප්‍රාමාණයකට ජාතික හැඳුනුම්පත නොමැති අතර තවත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 264 තොරතුරු අපවෙත ලැබා දී නැත. එම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 264න් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 20ක් තොරතුරු ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ. ඇතැම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය දැනුම් දී ඇත්තේ අවුරුදු 18 වැඩි ජාතික හැඳුනුම්පත් නොමැති පුරවැසියන් ගැන තොරතුරු තමන් සතුව නොමැති බවයි.

ජාතික හැඳුනුම්පත යනු පුරවැසියකුගේ අන්‍යතාවයට අදාල ප්‍රධානම ලියැවිල්ලකි. ඡන්ද අයිතිය සඳහා ද ජාතික හැඳුනුම්පත අනිවාර්ය සාධකයකි. ඊට අමතරව වෙනත් සහන සැලසීමේ කටයුතුවලදීද ජාතික හැඳුනුම්පත ප්‍රධානම සාධකයක් බවට පත්වී තිබේ. එවැනි වාතරවණයක සැලකිය යුතු පිරිසකට ජාතික හැඳුනුම්පත් නොමැතිවීම බරපතල ගැටලුවකි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කර ජාතික හැඳුනුම්පත් නොමැති පුරවැසියන් උදෙසා කඩිනමින් එනම් එළඹෙන මහ මැතිවරණයට පෙර ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන ලෙසත්, ජාතික හැඳුනුම්පත් නොැමැති පුරවැසියන් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු එක්රැස් කිරීමේ පොදු ක්‍රමවේදයක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට හඳුන්වා දෙන ලෙසත් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.''

Share