කතෝලික පල්ලිය පන්සලක් බවට පත්වේ : ඡායාරූප පරණ ඒවා

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 6/4/2020 1:12:00 PM
කතෝලික පල්ලිය පන්සලක් බවට පත්වේ : ඡායාරූප පරණ ඒවා

එංගලන්තයේ අවුරුදු 148ක් පැරණි කතෝලික පල්ලියක් පන්සලක් බවට පත් කර ඇතැයි සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල පැතිරෙන ඡායාරූප පැරණි ඡායාරූප බව Medialk.com කළ සොයාබැලීමකදී තහවුරු විය."එංගලන්තයේ අවුරුදු 148 පැරණි කතෝලික පල්ලිය, පන්සලක් බවට පත්වේ💛 ❤
අපේ සමහර අය බුදුදහම විවේචනය කරන විට. සුද්දො පල්ලි පන්සල් කරනව ☸️🙏" ලෙසට සඳහන් කරමින් එම ඡායාරූප සමාජ මාධ්‍යවල හුවමාරු විය.

⁣මින් බොහෝ ඡායාරූප 'WAT PHRA' නිව්කාස්ට්ල් ධම්මකාය භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ 2018 වසරේ නොවැම්බර් 11 වැනිදා පැවති කඨින උත්සවයේ ඡායාරූප වේ.

Link:http://www.meditationnewcastle.co.uk/#/news/2018/11/11/4

මේ එම ඡායාරූපවලින් කිහිපයක් 2019 ඔක්තෝබර් 17 වැනිදා www.shieldsgazette.com වෙබ් අඩවියේ පළ කර තිබූ ආකාරයයි.


Link:https://www.google.com/amp/s/www.shieldsgazette.com/whats-on/things-to-do/ancient-buddhist-ceremony-celebrates-10th-anniversary-south-tyneside-816108%3famp

එංගලන්තයේ නිව්කාස්ට්ල්හී ඇති ධම්මකාය භාවනා මධ්‍යස්ථානය ඊට පෙර ශාන්ත ඇන්ඩෘ නම් දේවස්ථානයක් වූ අතර මීට වසර කිහිපයකට පෙර එනම් 2015 දී තායි ධම්මකාය බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානය බවට පත්වී ඇත.

1873 වසරේදී විවෘත වූ මෙම පල්ලිය පසුව විකිණීම සඳහා දමා ඇති අතර තායිලන්තය කේන්ද්‍ර කරගත් ධම්මකාය මධ්‍යස්ථානය විසින් එය මිලදී ගෙන එය භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් ලෙසට පත් කර ඇති බව chronicleLive වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි.

Link:https://www.google.com/amp/s/www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/how-little-piece-thailand-transplanted-12073653.amp

2012 දී Phra Samhu Pichit Thitachayo නම් තායි බෞද්ධ හිමිනමක් තායි ධම්මකාය පදනම මගින් නිව්කාස්ට්ල් ප්‍රදේශයට පත් කර ඇති අතර ඉන්පසු බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීමට තීරණය වී ඇත.

2013දී එම හිමිනමට මෙම ශාන්ත ඇන්ඩෘ දේවස්ථාන ගොඩනැගිල්ල හමුවී ඇති අතර ඒ හිමියන් තවත් හිමිනමක් සහ ගම්වාසීන් කිහිපදෙනකු සමග එක්වී මෙම ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පටන් ගෙන තිබේ.

වසර තුනක් ඇතුළත පැරණි පල්ලියේ ගොඩනැගිල්ල මුළුමනින්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කර 2015 දී විවෘත කළ බව නිව්කාස්ට්ල් තායි ධම්මකාය භාවනා මධ්‍යස්ථානය Medialk.com කළ විමසීමකට ඊමේල් හරහා පිළිතුරු දෙමින් පැවසීය.

Share