වැලිගම ස්ථානාධිපතිට එරෙහිව පොලිස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 6/3/2020 11:06:00 AM
වැලිගම ස්ථානාධිපතිට එරෙහිව පොලිස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්

බිරිඳට සිදුවූ බව කියන අ⁣පයෝජනයක් සම්බන්ධයෙන් කළ පැමිණිල්ලකට අදාළව පොලිසියට ගිය තමන්ට වැලිගම පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා තර්ජනය කළ බවට ප්‍රදේශවාසියකු පොලිස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් කර තිබේ.

ඔහුගේ බිරිඳ රියදුරු පුහුණුව ලබාගැනීමට යොමු වූ රියදුරු පුහුණු පාසලක උපදේශකවරයකු ඇයට සිදුකළ බව කියන අපචාර ක්‍රියාවක් සම්බන්ධව ඇය විසින් වැලිගම පොලිසියේ ළමා හා කාන්තා අංශයේ පැමිණිලි කරනු ලැබූ බව ඔහු සඳහන් කරයි.

තම බිරිඳට සිදුවු අසාධාරණය දුරකථනය මගින් එම ආයතනයේ හිමිකරුට පැවසීමට උත්සහා කළ අවස්ථාවේදී වැලිගම පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා තම සහෝදරයා බව කියමින් එම ආයතනයේ හිමිකරු තමාට තර්ජනය කළ බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් තමා එදිනම වැලිගම පොලීසියේ සුළු පැමිණිලි අංශයට පැමිණිලි කළ බවත් ඔහු එම පැමිණිල්ලේ දක්වා තිබේ.

පසුව තමා සිදු කළ පැමිණිල්ල පමණක් විභාග කිරීම සඳහා පොලීසිය වෙත පැමිණෙන ලෙස පොලිස් නිලාධාරියකු දැනුම් දුන් බවත්, පැමිණිල්ල විභාග කිරීම සඳහා අනෙක් පාර්ශ්වය පැමිණ නොසිටි නිසා ස්ථානාධිපති හමුවීමට සිදුවූ බවත් ඔහු එම පැමිණිල්ලේ තවදුරටත් සඳහන් කරයි.

තමා කළ පැමිණිල්ල ගැන ස්ථානාධිපතිවරයාට පැවසීමෙන් අනතුරුව ඔහු “තමුසෙද මෑන් ගලවනව ඕයියි මාස් එක මට තමුසෙගෙ මූණ බලාගන්න”යැයි පැවසූ බවත් පසුව අදාළ ආයතනයේ හිමිකරු තම ඥාතියකු බව කියමින් තර්ජනය කළ බවත් එම පැමිණිල්ලේ දැක්වෙයි.

තමාගේ සහ තම බිරිඳගේ පැමිණිලිවලට සාධාරණයක්  ඉටු කර දෙන මෙන් ඔහු ඉල්ලා සිටියි.

Share