ඇමෙරිකාවේ ජනතාව වෙනසක් ඉල්ලනවා - ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකා තානාපති

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 6/2/2020 9:42:00 PM
ඇමෙරිකාවේ ජනතාව වෙනසක් ඉල්ලනවා - ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකා තානාපති

මත භේදයට තුඩු දී ඇති ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඩ්ගේ ඝාතනය සිත් කළඹවන්නක් බවත් , ඇමෙරිකාවේ ජනතාව වෙනසක් ඉල්ලා සිටින බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකා තානාපති ඇලයිනා බී. ටෙප්ලිට්ස් පවසන්නීය.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් තුළ නීතියේ ආධිපත්‍ය සෑමවිටකම පැවතිය යුතු අතර ආරක්ෂක බලකා තමන්ගේ ක්‍රියාවන් සඳහා වගවිය යුතු බවත් ෆ්ලොයිඩ්ගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ අපරාධ විමර්ශනයක් සිදුකරන බවට එරට අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනය කර ඇති බවත් ඇය පැවසුවාය.

"අපි ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයින්ගේ දුක බෙදාහදාගන්නවා. මෙය දුෂ්කර අවස්ථාවක්. අප රටේ විවිධ ප්‍රදේශවල ඇමරිකානු ජනතාව තමන්ගේ කෝපය ප්‍රකාශ කරමින් වෙනසක් ඉල්ලා සිටිනවා.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් තුළ නීතියේ ආධිපත්‍ය සෑමවිටකම පැවතිය යුතුයි. ආරක්ෂක බලකායන් තමන්ගේ ක්‍රියාවන් සඳහා වගවිය යුතුයි. ෆ්ලොයිඩ් මහතාගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ අපරාධ විමර්ශනයක් සිදුකරන බව අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනය කරලා තියෙනවා.

වසර 150කට පෙර සිවිල් යුද්ධය අවසන් වූ දා සිට එක්සත් ජනපදය වර්ගවාදයේ උරුමයකට මුහුණ දෙනවා. නමුත් අපේ රටේ ප්‍රාරම්භකයින් බලාපොරොත්තු වූ "වඩා පරිසමාප්ත එක්සත්භාවයක්" ගොඩනැංවීමටත් නීතියේ පූර්ණ රැකවරණය සැමට අදාළ කරන බවට සහතික කිරීමටත් ඇමරිකානුවන් බාධක මධ්‍යයේ අඛණ්ඩව ක්‍රියා කරනවා."යැයි ඇය කීවාය.

ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ඇය මේ බව ප්‍රකාශ කළාය.

Share