ජූනි 04 වැනිදා රජයේ කාර්යාලවලට නිවාඩු දවසක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 6/2/2020 8:38:00 PM
ජූනි 04 වැනිදා රජයේ කාර්යාලවලට නිවාඩු දවසක්

ජූනි 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා රජයේ කාර්යාල සඳහා නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇතැයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

ඒ එදින මුළු දිවයිනටම බලපාන අයුරින් ඇදිරි නීතිය පනවන නිසා බවද  රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එම නිවේදනය පහතින්...

පොසොන් පොහොය යෙදී ඇති ජූනි 05 වැනිදා සහ ඊට පෙර දින එනම් ජූනි 04 වැනිදා මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ඇඳිරිනීතිය පනවන බව මැයි 28 වැනිදා ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කළේය.

මැයි 28 වැනිදා ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින්..

Share