ගම්පහ-කොළඹ ඇඳිරි නීතිය තවදුරටත් : මැයි 24-25 ලංකාවටම ඇඳිරිනීතිය 

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 5/22/2020 10:34:00 AM
ගම්පහ-කොළඹ ඇඳිරි නීතිය තවදුරටත් : මැයි 24-25 ලංකාවටම ඇඳිරිනීතිය 

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙන තුරු දිගටම ක්‍රියාත්මකව පවතින බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

මැයි 24 සහ 25 දෙදින දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවද එම මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියයි.

කොළඹ සහ ගම්පහ හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල හෙට (23) රාත්‍රී 8.00 සිට බලාත්මක වන ඇඳිරි නීතිය මැයි 26 උදේ 5.00 ට ලිහිල් කරන බව එහි දැක්වෙයි.

මේ දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය එදින සිට දිනපතා රාත්‍රී 8.00 සිට අලුයම 5.00 දක්වා නැවත දැනුම් දෙනතුරු ක්‍රියාත්මක වන බවද එම නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය තිබියදී ජන ජීවිතය යථා තත්වයට පත් කිරීමට ආරම්භ කළ වැඩපිළිවෙළ හෙටත් ක්‍රියාත්මක අතර මැයි 26 වැනිදා සිට පෙර පරිදි ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන බවත් කලින් නිකුත් කළ නිවේදනවල සඳහන් ඇඳිරි නීතියට අදාළ කොන්දේසි නොවෙනස්ව පවතින බවත් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

Share