දින දෙකකදී වූහාන්හී කොරෝනා පරීක්ෂණ ලක්ෂ 17ක් : මැයි 12න් පසු මිලියන 03ක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 5/21/2020 8:40:00 PM
දින දෙකකදී වූහාන්හී කොරෝනා පරීක්ෂණ ලක්ෂ 17ක් : මැයි 12න් පසු මිලියන 03ක්

දින දෙකක් තුළ වූහාන් නගරයේ කොරෝනා පරීක්ෂණ ලක්ෂ 17කට අධ්ක සංඛ්‍යාවක් සිදු කර ඇතැයි වුහාන් නාගරික සෞඛ්‍ය කොමිසම ප්‍රකාශ කරයි.

මැයි 20 වැනිදා කොරෝනා වෛරස් පරීක්ෂණ 887,321 ක් සිදු කළ බවත් මැයි 19 වැනිදා කොරෝනා පරීක්ෂණ 856,128 ක් සිදු කළ බවත් එම කොමිසම පවසයි.

කලක් කොරෝනා වසංගත අර්බුදයේ කේන්ද්‍රස්ථානය වූ එම නගරය මැයි 12 සිට මේ වන විට කොරෝනා වෛරස් පරීක්ෂණ 3,065,902 ක් පවත්වා ඇති බව එම කොමිසම කියයි.

දේශීය වශයෙන් සම්ප්‍රේෂණය වන නව ආසාදන කිහිපයක් සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් විසින් අනාවරණය කරගැනීමෙන් පසුව වුහාන් නගරයේ බලධාරීහු සිය පුරවැසියන් සඳහා පුළුල් පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කළහ.

ජාතික සෞඛ්‍ය කොමිෂන් සභාවට අනුව ඊයේ(20) වුහාන් හි නව කොරෝනා වෛරස් රෝගීන් වාර්තා වී නොමැත.

සීඑන්එන් ඇසුරෙන් 

Share