විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශ අයදුම්පත් සහතික කරන්න දවස් තුනක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 5/18/2020 3:25:00 PM
විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශ අයදුම්පත් සහතික කරන්න දවස් තුනක්

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන්ගේ ප්‍රවේශ අයදුම්පත් සහතික කරගැනීම සඳහා එළඹෙන මැයි 20,21 සහ 22 යන දිනවල අවස්ථාව සලසා දෙන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සියලු පාසල් ප්‍රධානීන් වෙත දන්වා සිටින බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් නිර්දේශ කර ඇති සියලු සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් අදාළ එක් එක් පාසල්වල විදුහල්පතිවරයා හෝ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයා විසින් තම පාසලෙන් උසස් පෙළ සමත්ව, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලද සිසුන්ගේ අයදුම්පත් සහතික කරවා දීම සිදුකළ යුතු බවද සඳහන් වෙයි.

 

Share