17 ඉරිදා මුළු දිවයිනටම ; කොළඹට - ගම්පහට දිගටම ඇඳිරිනීතිය

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 5/14/2020 5:22:00 PM
17 ඉරිදා මුළු දිවයිනටම ; කොළඹට - ගම්පහට දිගටම ඇඳිරිනීතිය

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රීක්ක දෙකෙහි ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙන තුරු දිගටම ක්‍රියාත්මක කරන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය කියයි. 

මැයි 17 ඉරිදා මුළු දවසම දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කරයි.

කොළඹ සහ ගම්පහ හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය මැයි 18 සඳුදා අලුයම 5.00 ට ලිහිල් කිරීමෙන් පසු මැයි 23 සෙනසුරාදා දක්වා ක්‍රියාත්මක වනුයේ රාත්‍රී 8.00 සිට අලුයම 5.00 දක්වා පමණක් බවත්, කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි ඇඳිරි නීතිය තිබියදී ජන ජිවිතය සහ ආර්ථික ක්‍රියාකාරිත්වය යථා තත්වයට පත් කිරීම සඳහා පසුගිය 11 සඳුදා ආරම්භ වූ වැඩපිළිවෙළ   මැයි 18 සඳුදා සිට නැවත ඉදිරියට ගෙන යන බව ද ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශ්‍ය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්වේ.

Share