කොරෝනා ආසාදිතයන් 621කට රෝග ලක්ෂණ පෙන්වා නෑ : නාවික හමුදා පොකුරේ වැඩි පිරිසක් ඒ අතර

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 5/14/2020 3:45:00 PM
කොරෝනා ආසාදිතයන් 621කට රෝග ලක්ෂණ පෙන්වා නෑ : නාවික හමුදා පොකුරේ වැඩි පිරිසක් ඒ අතර

ශ්‍රී ලංකාවෙන් මෙතෙක් හඳුනා ගත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 915 අතුරෙන් 621 දෙනකුටම පී.සී.ආර් පරීක්ෂණය සඳහා යොමු කරන අවස්ථාව වන විට රෝග ලක්ෂණ පෙන්වා නැතැයි ද, එම පිරිසෙන් බහුතරයක් නාවික හමුදා සාමාජිකයන් යැයි ද වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය කියයි.

කොරෝනා ආසාදිත නාවික හමුදා සාමාජිකයන් 480 දෙනකු මේ වන විට හඳුනාගෙන ඇතැයි ද වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි. නාවික හමුදා සාමාජිකයන් ඇසුරු කිරීම නිසා කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් ගණන 34ක් බව ද එම අංශය පවසයි.

ඒ අනුව නාවික හමුදා 'පොකුර' හඳුනා ගත් අප්‍රේල් 22 වැනිදා සිට අද උදෑසන වන තෙක්   නාවික හමුදා සාමාජිකයන් හා නාවික හමුදා සාමාජිකයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් 514 දෙනකුට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වී තිබේ.

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවෙන් හඳුනා ගත් මුළු කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 915ක් වන අතර නාවික හමුදා 'පොකුර' හැරුණු විට කොරෝනා ආසාදිතයින් 401 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය කියයි. 

ඒ අතර යුද හමුදාවේ සහ ගුවන් හමුදාවේ 10 දෙනෙක් ද සිටිති. විදේශයන්ගේ සිට පැමිණ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිටිය දී හඳුනා ගත් ගණන 45 දෙනකි. 

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් පිරිසක් හමුවූ දිස්ත්‍රික්කය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය වන අතර එම ගණන 150ක් බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 36 දෙනකුත්, පුත්තලමෙන් ආසාදිතයන් 35 දෙනකුත් කළුතරින් 34 දෙනකුත් හඳුනාගෙන තිබේ. 

ශ්‍රී ලංකාවෙන් හඳුනාගත් කොරෝනා ආසාදිතයන්ගෙන් 445 දෙනකු සුවය ලබා පිටගොස් ඇති අතර ජීවිතක්ෂයට පත්වූ ගණන 09 දෙනකි. නව වැනියට ජීවිතක්ෂයට පත්වූ මෝදර කාන්තාවට කොරෝනා ආසාදනය ඇතැයි කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් විවාදාපන්න තත්ත්වයක් තිබේ. 

 

කොරෝනා ආසාදිතයක් හමුවූ ආකාරය


කොරෝනා ආසාදිතයන් හමුවීම මාසිකව

 
 
Share