තැපැල් සේවක වැටුප බලෙන් කපලා

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 5/10/2020 10:46:00 PM
තැපැල් සේවක වැටුප බලෙන් කපලා

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයන් දැනුම්වත් කිරීමකින් තොරව ඔවුන්ගේ අප්‍රේල් මස මුළු වැටුපෙන්, දිනක වැටුප කොවිඩ්-19 අරමුදලට කපාගෙන තිබේ.

ලංකා තැපැල් සේවා සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ රජයේ චක්‍රලේඛයක් ඒ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර නොමැති තත්වයක් තුළ, මෙය අත්තනෝමතික වැටුප් කප්පාදුවක් බවයි.

එම නිසා එසේ කපාගත් වැටුප යළිත් සේවකයන්ට ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස එම සංගමය තැපැල්පතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටී.

sri lanka postal service

Share