තවත් සති දෙකක් සාමාන්‍ය ගමන්බිමන්වලට පොදු ප්‍රවාහන සේවා නෑ

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 5/10/2020 11:53:00 AM
තවත් සති දෙකක් සාමාන්‍ය ගමන්බිමන්වලට පොදු ප්‍රවාහන සේවා නෑ

තවත් සති දෙකක් යන තෙක් සාමාන්‍ය මගී ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා පොදු ප්‍රවාහන සේවා යොදා නොගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශයට දැනුම් දී තිබේ.

හෙට සිට ඇඳිරිනීතිය ලිහිල් කිරීමට නියමිත බැවින් පොදු ප්‍රවාහන සේවා කටයුතු ගැන ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගෙන් උපදෙස් පතා තිබිණි.

ඇඳිරිනීතිය ලිහිල් කළ ද තවත් සති දෙකක් යන තෙක් සාමාන්‍ය මගීන් ප්‍රවාහනය සඳහා පොදු ප්‍රවාහන සේවා යොදා නොගන්නා ලෙසත්, පොදු ප්‍රවාහන සේවා ආරම්භ කරද්දී සාමාන්‍ය ජනතාව අත්‍යාවශ්‍ය නොවන වැඩකටයුතු සඳහා ඒවා භාවිත කිරීමට ඉඩ ඇති බැවින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වන ලෙසත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා දැනුම් දී තිබේ.

රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශවල රැකියාවලට යන උදවිය පොදු ප්‍රවාහන සේවා භාවිත කරද්දී සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපැදිය යුතු බවත්, ඔවුන් මුඛ ආවරණ පැළඳගෙන සමාජ දුරස්ථ භාවය ඇතිව ගමන් කළ යුතු බවත් ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය කියයි.

Share