සමාජ මාධ්‍යවල පල කළ නොහැකි දෑ මොනවාද? - නීතීඥ ජගත් ලියන ආරච්චිගෙන් විග්‍රහයක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 5/5/2020 11:18:00 AM
සමාජ මාධ්‍යවල පල කළ නොහැකි දෑ මොනවාද? - නීතීඥ ජගත් ලියන ආරච්චිගෙන් විග්‍රහයක්

සමාජ මාධ්‍යවල ප්‍රචාරය වන ඇතැම් දෑ සම්බන්ධයෙන් දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව පසුගිය දිනවල පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේය.

සමාජ මාධ්‍යවල ප්‍රචාරය කිරීමට නීතියෙන් තහනම් දෑ සම්බන්ධයෙන් නීතීඥ ජගත් ලියන ආරච්චි මහතා විසින් කරන ලද නීතිමය පැහැදිලි කිරීමක් පහත දැක්වේ.

සමාජ ජාලා තුල සංසරණය කිරීමට නීතියෙන් තහනම් පලකිරීම්

ශ‍්‍රී ලාංකික නීති තත්වය පිළිබද හැදින්වීමක්

පසුබිම -

ෆේස්බුක් ප‍්‍රමුඛ සමාජ ජාලා ශ්‍රී ලංකාවේද ඉතා වේගයෙන් ජනප‍්‍රිය වී ඇති අතර ඒවායේ සංසරණය වන පණිවිඩ අනෙක් මාධ්‍යයන්ට වඩා වේගයෙන් ජනතාව අතරට යන බවක්ද පැහැදිලි වේ. මෙම සමාජ ජාලාවන්ට පණිවිඩ මුදාහරින්නේ වෘත්තීය මට්ටමේ මාධ්‍යවේදීන් හෝ සමාජ ජාලා හැසිරීම පිළිබදව පරිචයක් ලත් පුද්ගලයන් පමණක්ම නොවේ. එැබැවින් සමාජ ජාලා සදහා පණිවිඩ මුදාහරින සහ එවා බෙදාහරින අය පහත නීතිමය තත්වයන් පිළිබඳවද සැලකිලිමත් විය යුතුය. මෙම කෙටි ලිපියෙන් අපේක්‍ෂා කරන්නේ ශ‍්‍රී ලංකා නීතිය තුළ පල කිරීමට නීතියෙන් තහනම් කර ඇති ප‍්‍රකාශන පිලිබදව සංක්‍ෂිප්ත ලෙස නීතිමය විග‍්‍රහයක් සිදු කිරීමයි.

අසභ්‍ය ප‍්‍රකාශන

අසභ්‍ය ප‍්‍රකාශන පළකිරීම් සම්බන්ධව පනත් දෙකක් ශ‍්‍රී ලංකාව තුළ ක‍්‍රියාත්මක වේ. ඒ සම්බන්ධව පවතින පැරණිම පනත වන්නේ දණ්ඩ නීති සංග‍්‍රහයයි දණ්ඩ නීති සංග‍්‍රහයේ 285 වන වගන්තියට අනුව අසභ්‍ය පොතක්, පති‍්‍රකාවක්, පත‍්‍රයන් ඇදීමක්, විත‍්‍රයක් ඡායාරූපයක්, නිරූපණයන් හෝ රූපයක්, මහජන ප‍්‍රදර්ශනයට තැබීම වරදකි. 

එසේම 1927 අංක 4 දරණ අසභ්‍ය ප‍්‍රකාශන ආඥා පනතට අනුවද අසභ්‍ය විත‍්‍ර, ඡායාරූප, වීඩියෝපට බෙදාහැරිම හා මහජන ප‍්‍රදර්ශනය වරදකි.

ඒ අනුව ඉහත කී නීතිමය ප‍්‍රතිපාදනයන්ට යටත්වන ප‍්‍රකාශනයන් සිය සමාජ ජාලා මගින් බෙදා හැරීමෙන් වැළකිය යුතුය.

ආගමකට අපහාස වන හෝ වාර්ගික වෛරය පතුරුවන ප‍්‍රකාශන

ආගමකට අපහාසයක් සිදුකරන ආකාරයේ හෝ ආගමික හෝ වාර්ගික වෛරය පතුරුවා හරින ආකාරයේ ප‍්‍රකාශනයන් නීති විරෝධී බව සදහන් වන පනත් හතරක්  ශ්‍රී ලංකා නීති පද්ධතිය තුළ ඇත. 

2007 අංක 57 දරණ සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් සම්මුතිය පනතේ 3 වන වගන්තියට අනුව යුද්ධය පැතිරවීම හෝ වෙනස් ලෙස සැලකීමට එදිරිවාදිකම්වලට හෝ ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියාවලට යොමුකිරීම සංයුක්තවන ජාතික වාර්ගික හෝ ආගමික වෛරය සදහා පෙලඹවීම වරදක් වේ.ඒ අනුව එවැනි පෙළඹවීමක් සිදුකරන සමාජ ජලා පලකිරීම් නොකල යුතුය.

එසේම දණ්ඩ නීති සංග‍්‍රහයේ 291(2) වගන්තියට අනුව යම් ලිඛිතව වාචිකව හෝ නිරූපනයක් මගින් ආගමකට හෝ ආගමික විශ්වාසයකට නින්දා කිරීම වරදකි. එබැවින් සමාජ ජාලා තුළ එවැනි පලකිරිම් නොකළ යුතුය.

එසේම 1958 අංක 41 දරණ ආගමික අපහාසකාරී ප‍්‍රකාශන පනතේ 2වන වගන්තියට අනුව ආගමික අපහාසකාරී ප‍්‍රකාශනයක් පල කිරීම හෝ ප‍්‍රදර්ශනය කිරීම වරදකි. 

එමෙන්ම 1979 අංක 48 දරණ ත‍්‍රස්ථවාදය වැළැක්වීමේ (තාවකාලික විධිවිධාන) පනතේ 2(අ)(උෘ) වගන්තියට අනුව විවිධ ජනකොටස් අතර ජාතිවාදී හැගීම් ඇති කිරීම වරදකි. එබැවින් එවැනි ජාතිවාදී හැගීම් අවුළුවන ප‍්‍රකාශන සමාජ ජාලා ඔස්සේ පල නොකළ යුතුය.

අපරාධ පිළිබද ඇතැම් පලකිරීම්

දණ්ඩ නීති සංග‍්‍රයේ 365(ඇ) වගන්තිය දක්වන්නේ ලිංගික අපරාධයක වින්දිතයකුගේ අනන්‍යතාව හෙලිදරව්වන අකාරයේ පලකීරීමක් නොකළ යුතු බවයි.

එසේම 2005 අංක 34 දරණ ගෘහස්ථ ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියා වැළැක්වීමේ පනතේ 20 වන වගන්තියට අනුව එම පනත යටතේ පවතින පහළ අධිකරණ වල පවතින නඩුවක පාර්ශවකරුවන්ගේ අනන්‍යතාවන් හෙලිදරව් වන ආකාරයේ පලකීරීම් නොකළ යුතු බවයි. 

මේ නිසා අපරාධ සම්බන්ධව හෝ අධිකරණ කටයුතු සම්බන්ධව සමාජ ජාලා තුළ පලකිරීම් සිදුකරන විට මෙම නීති තත්වයන් පිළිබඳවද සැලකිලිමත් විය යුතුය.

අධිකරණයට අපහාසයක් වන පලකීරීම්

අධිකරණයට අපහාස කිරීම පිළිබඳව ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 105 (3) ව්‍යවස්ථාවේ ප‍්‍රතිපාදන සලසා ඇත. ඒ අනුව අභියාචනාධිකරණයට හෝ පහළ අධිකරණවලට අදාළව අධිකරණය ඉදිරියේ හෝ අන් ස්ථානයකදී සිදුකරනු ලබන අපහාස කිරීමක් සම්බන්ධව නඩු විභාග කිරීමේ බලය ඇති අතර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අපහාස කිරීම පිලිබදව නඩු විභාග කරනු ලබන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විසිනි.

අධිකරණයට අපහාස කිරීම යන්න නිශ්චිතව අර්ථගන්වන ලිබිත නීතියක් නොමැති අතර එය නඩු විභාගයකදී අවස්ථානුකූලව තීරණය කරනු ලබයි.

පාර්ලිමේන්තුවට අපහාසයක් වන පලකිරීම්

1931 අංක 21 දරණ පාර්ලිමේන්තු (බලතල සහ වරප‍්‍රසාද) පනතේ පළමුවන උපලේඛනයට අනුව පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් සම්බන්ධයෙන් වැරදි කරුණු වාර්තා කිරීම, පාර්ලිමේන්තුව විසින් පලකිරීම තහනම් කරන ලද වාර්ථාවක් පලකිරීම, හැන්සාර්ඞ් වාර්තාවෙන් ඉවත් කිරීමට උපදෙස් දී ඇති කොටස් ප‍්‍රසිද්ධ කිරීම, පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අපහාසාත්මක ප‍්‍රකාශයන් පලකිරීම, මන්ත‍්‍රිවරයකුගේ ක‍්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන් අපහාසාත්මක ප‍්‍රකාශයක් පල කිරීම වරදක් වේ,

එබැවින් මෙම නීතිමය සීමාවන් මගින් පාර්ලිමේන්තුවට අපහාසයක් වන ප‍්‍රකාශයන් සමාජ ජාලා තුල පලකීරීම වරදකි.

ජාතික ආරක්‍ෂාවට හානිකරවන්නා වූ ප‍්‍රකාශ

1955 අංක 31 දරණ රාජ්‍ය රහස් පනතේ 6(1) වගන්තියට අනුව කිසියම් නිල රහස් ලේඛනයක් සතුරෙකුට ප‍්‍රයෝජනවත් විය හැකි වාර්තාවක් ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීම හෝ සන්නිවේදනය කිරීම වරදකි.

1979 අංක 48 දරණ ත‍්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ (තාවකාලික විධිවිධාන) පනත යටතේ වන නියෝගයක් මගින් තහනම් කර ඇති ප‍්‍රකාශනයක් පලකිරීම වරදකි.

එසේම 2007 අංක 24 දරණ පරිඝණක අපරාධ පනතේ 6 වන වගන්තියට අනුව පරිඝණකයක් භාවිතා කරමින් ජාතික ආරක්‍ෂාවට, ජාතික ආර්ථිකයට හෝ මහජන ආරක්‍ෂාවට හානි සිදු කිරීම හෝ ආසන්නතම හානියක් සිදු කිරීමට සැලැස්වීම වරදකි. එබැවින් සමාජ ජලා මගින් (සමාජ ජාලා පරිහරනය පරිඝණක හරහා සිදුවන බැවින්) ඉහත කරුණු වලට හානියක් වන ආකාරයේ ප‍්‍රකාශයක් සිදු කිරීම වරදකි. 

රටතුළ හදිසි අවස්ථාව බලාත්මකව පවතින අවස්ථාවකදී මහජන ආරක්‍ෂක පනත යටතේ පනවා ඇති හදිසි නීති රෙගුලාසි මගින් තහනම් කර ඇති යම් ප‍්‍රකාශයක් සමාජ මාධ්‍ය තුළ පලකීරීම තහනම් වේ.

බුද්ධිමය දේපළ පනතට පටහැනි වන්නා වූ පලකිරීම්

2003 අංක 36 දරණ බුද්ධිමය දේපළ පනතේ 6 වන වගන්තිය යටතේ ආරක්‍ෂිත කෘති ලෙස සැලකෙන කෘතියක කතුවරයාගෙන් හෝ නිර්මාණ ශිල්පියාගෙන් ලබාගත් නිසි අවසරයකින් තොරව එම කෘතියක් හෝ ඉන් සැලකිය යුතු කොටසක් පලකීරීම ප‍්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීමකි

සිවිල් අපහාසයකට තුඩුදෙන පලකිරීම්

යම් පුද්ගලයකුට හෝ කණ්ඩායමකට අපහාසයක් සිදුවන ආකාරයේ පලකීරීම් සමාජ ජාලා තුළ සිදුකළහොත් සිවිල් අපහාස නඩුවකට මුහුණදීමට සිදුවිය හැකිය.

අපහාසාත්මක ප‍්‍රකාශයක් යන්නෙන් අදහස් වන්නේ සෘජුවම අදාල පුද්ගලයා කෙරෙහි අදාල වීම සහ අපහාසාත්මක කරුණු ඇතුලත් වීම යන්නයි. සිවිල් අපහාසයට පවතින් හොදම විත්තිවාචකයන් වන්නේ අදාල පුද්ගලයාගේ අනුමැතිය ලබා තිබීම හෝ පොදු යහපත සදහා ප‍්‍රසිද්ධ කිරීම යන්නයි. එබැවින් යම් සත්‍ය කරුණක් මහජන යහපත සදහා පලකීරීමක් මගින් යම් පුද්ගලයකුගේ කීර්තිනාමයට හානියක් වුවද එමගින් අපහාසය පිලිබද නඩු නිමිත්තක් හටගන්නේ නැත.

සමාප්තිය -

සමාජ ජාලාවල තම අදහස් ලිපි වීඩියෝ සහ පෝස්ට් පල කිරීමේදී ඉහත සදහන් නීතිමය කරුණු පිලිබදව යම් සැලකිල්ලකින් කටයුතු කිරිම මගින් නීතිමය වශයෙන් සිදුවිය හැකි බාධාවන්ගෙන් තොරව සමාජ ජාලා භාවිතා කළ හැකිවේ. එසේම මෙම කරුණු පිළිබදව නිසි අධ්‍යයනයක් සිදුකරන්නේ නම් අනවශ්‍ය ලෙස ස්වයංවාරණයන් යොදා නොගැනීමට මෙන්ම සමාජ ජාලා බියකින් තොරව භාවිතා කිරීමට ද අවස්ථාව උදාවේ.

 

jagath liyanarachchi

නීතිඥ ජගත් ලියන ආරච්චි

Share