ලෝකයේ කොරෝනා ආසාදිත සංඛ්‍යාව මිලියන තුන ඉක්මවයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 4/27/2020 11:39:00 PM
ලෝකයේ කොරෝනා ආසාදිත සංඛ්‍යාව මිලියන තුන ඉක්මවයි

ලෝකයේ කොරෝනා වෛරසය ආසාධිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව මිලියන 03 ඉක්මවා ඇතැයි ජෝන්ස් හොප්කින්ස් විශ්ව විද්‍යාල දත්ත පෙන්වා දෙයි.

ඉන් වැඩි ආසාධිතයන් ගණනක් වාර්තා වන්නේ ඇමෙරිකාවෙන් වන අතර එය මිලියනකට ආසන්නය.මේ අනුව මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාවෙන් තුනෙන් එකක් වාර්තා වන්නේ ඇමෙරිකාවෙන් ය.

Share