පරීක්ෂණ අඩුවෙන් කරන රටවල කොරෝනා රෝගීන් ගණන සහ මරණ ගණන නිවැරදි ඒවා නොවේ

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 4/27/2020 11:00:00 PM
පරීක්ෂණ අඩුවෙන් කරන රටවල කොරෝනා රෝගීන් ගණන සහ මරණ ගණන නිවැරදි ඒවා නොවේ

කොරෝනා වෛරස වසංගතය අවසන් වී නැතැයි ද වසංගතයේ අවසාන⁣යට තව බොහෝ දුරක් යා යුතුව ඇතැයි ද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ටෙඩ්‍රොස් අද්නාම් ගෙබ්‍රෙයෙසස් පවසයි.

අප්‍රිකාව,නැගෙනහිර යුරෝපය, ලතින් ඇමරිකාව සහ සමහර ආසියානු රටවල වැඩිවෙමින් පවතින ප්‍රවණතා පිළිබඳව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අඛණ්ඩව සැලකිලිමත් වන බව ඔහු පැවසීය.

අඩු පරීක්ෂණ ධාරිතාවක් පැවතීම නිසා සෑම කලාපයකම මෙන් මෙම කලාපවල බොහෝ රටවලත් වාර්තා වී ඇති ආසාදිත සංඛ්‍යාවන් හා මරණ සංඛ්‍යාව නිවැරදි සංඛ්‍යාව නොවන බව ටෙඩ්‍රොස් පැවසීය.

"අප එක්සත්ව නොසිටින්නේ නම් මෙම වෛරසය පරාජය කිරීමට නොහැකි වේවි, අප එක්සත් නොවන තාක් මෙම වෛරසය අප අතර ඇති ඉරිතැලීම් මතින් අඛණ්ඩ විනාශයක් ඇති කරනු ඇති අතරම එවිට ජීවිත අහිමි වනු ඇත, ”ටෙඩ්‍රොස් තවදුරටත් පැවසීය.

CNN ඇසුරෙන් 

Cover Photo : Getty Images

Share