කොරෝනා නැති දිස්ත්‍රික්ක ගණන තවත් අඩුවෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 4/27/2020 2:31:00 PM
කොරෝනා නැති දිස්ත්‍රික්ක ගණන තවත් අඩුවෙයි

එකදු කොරෝනා රෝගියකු හෝ වාර්තා නොවූ දිස්ත්‍රික්ක ගණන පහ දක්වා තවත් අඩු වී තිබේ.

ඒ ඊයේ(26) තවත් දිස්ත්‍රික්ක දෙකකින් කොරෝනා නව ආසාදිතයන් තහවුරු වීමත් සමගය.

එම දිස්ත්‍රික්ක දෙක හම්බන්තොට සහ ත්‍රිකුණාමලයයි.ඊයේ හම්බන්තොටින් කොරෝනා රෝගීන් තිදෙනකු තහවුරු වූ අතර ත්‍රිකුණාමලයෙන් එක් රෝගියකු හමු විය.

ඉකුත් 24 වැනිදා උදෑසන 10.00 වන විට කොරෝනා වාර්තා නොවු දිස්ත්‍රික්ක 10ක් තිබූ අතර එය 25 වැනිදා උදෑසන 10.00 වන විට 07 දක්වා අඩු විය.

24 වැනිදා උදෑසන 10.00 වන විට කොරෝනා නොමැති දිස්ත්‍රික්ක 

 1. මාතලේ
 2. නුවරඑලිය
 3. හම්බන්තොට
 4. කිලිනොච්චිය
 5. මන්නාරම
 6. මුලතිව්
 7. අම්පාර
 8. ත්‍රිකුණාමලය
 9. අනුරාධපුරය
 10. මොණරාගල

පසුව එදින මාතලේ,අනුරාධපුර සහ මොණරාගල යන දිස්ත්‍රික්කවල ආසාදිතයන් හමුවී ඇතැයි 25 වැනිදා වාර්තාවේ සඳහන් විය.

25 වැනිදා උදෑසන 10.00 වන විට කොරෝනා නැති දිස්ත්‍රික්ක 

 1. නුවරඑලිය
 2. හම්බන්තොට
 3. කිලිනොච්චිය
 4. මන්නාරම
 5. මුලතිව්
 6. අම්පාර
 7. ත්‍රිකුණාමලය

අද උදෑසන 10.00 වන විට කොරෝනා නැති දිස්ත්‍රික්ක 

 1. නුවරඑලිය
 2. කිලිනොච්චිය
 3. මන්නාරම
 4. මුලතිව්
 5. අම්පාර
Share