ඉතාලියේ සහ ස්පාඤ්ඤයේ දෛනික මරණ සංඛ්‍යාව පහළට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 4/26/2020 11:57:00 PM
ඉතාලියේ සහ ස්පාඤ්ඤයේ දෛනික මරණ සංඛ්‍යාව පහළට

පසුගිය පැය විසි හතර තුළ ඉතාලියේ COVID-19 වෛරසයෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 260ක් බවත් එය මාර්තු 14 න් පසු වාර්තා වූ අඩුම දෛනික මරණ සංඛ්‍යාව බවත් එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ස්පාඤ්ඤය ද අද කියා සිටියේ දෛනික කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව මාසයකට පසු අවම අගයකට පහත වැටී ඇති බවත් පසුගිය පැය 24 තුළ මරණ 288 ක් වාර්තා වී ඇති බවත් ය.

ස්පාඤ්ඤයේ මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 23,190ක් වන අතර මුළු අසාධිත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 207,634 ක් වෙයි.

එමෙන්ම ඉතාලියේ පසුගිය පැය 24ට වාර්තා වූ නව ආසාධන සංඛ්‍යාව ද අප්‍රේල් 20 වැනිදායින් පසු වාර්තා වූ අඩුම දෛනික ආසාධන සංඛ්‍යාවයි.අද වාර්තා වූ ආසාධිත රෝගීන් ගණන 2,357 ක් විය.

ඉතාලියේ සෙනසුරාදා දිනයේ වාර්තා වූ මරණ සංඛ්‍යාව 415කි. එරට මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 26,644 ක් වන අතර එය ඇමෙරිකාවට පසු ලෝකයේ දෙවන ඉහළම අගයයි.

එමෙන්ම ඉතාලියේ තහවුරු කරන ලද රෝගීන් සංඛ්‍යාව 197,675 ක් වන අතර එය ඇමෙරිකාවට හා ස්පාඤ්ඤයට පසු තුන්වන ඉහළම අගය වේ.

රොයිටර් පුවත් ඇසුරෙන්

Share