නාවික හමුදා සාමාජිකයන්ට යලි සේවයට එද්දී පොදු ප්‍රවාහන සේවා තහනම්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 4/26/2020 10:31:00 PM
නාවික හමුදා සාමාජිකයන්ට යලි සේවයට එද්දී පොදු ප්‍රවාහන සේවා තහනම්

නිවාඩු ගොස් සිටින නාවික හමුදා සාමාජිකයන් යළි සේවයට වාර්තා කිරීම සඳහා මව්කඳවුර හා සම්බන්ධ වන ලෙස නාවික හමුදාව දැනුම් දෙයි.

තමන් සේවය කරන මව් කඳවුරට ඔවුන්ට වාර්තා කිරීමට උපදෙස් දෙන බවත්, එලෙස පැමිණීමට ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීම සඳහා මව් කඳවුර හා සම්බන්ධ වී විමසන ලෙසත් නිවාඩු ගොස් සිටින නාවික හමුදා සාමාජිකයන්ගෙන් මූලස්ථානය ඉල්ලා සිටියි.

කිසිම හේතුවක් නිසා නිවාඩු ගොස් යළි සේවයට පැමිණීමේ දී පොදු ප්‍රවාහන සේවය භාවිත නොකළ යුතු බවත්, වෙනත් අයගේ වාහනවල පැමිණීම ද තහනම් බවත් දැනුම් දෙන නාවික හමුදාව වැඩි විස්තර සඳහා තම මව් කඳවුර අමතන ලෙස ඉල්ලා සිටියි.

ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයා ගත නොහැකි නම් පමණක් මව් කඳවුර සමඟ සාකච්ඡා කර ළඟම ඇති නාවික හමුදා කඳවුරට පැමිණිය හැකි බව ද නාවික හමුදා මූලස්ථානය සඳහන් කරයි.

ත්‍රිවිධ හමුදාවේම සාමාජිකයන්ගේ නිවාඩු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවලංගු කර ඇති අතර ඔවුන්ට යළි සේවයට වාර්තා කිරීම සඳහා හෙට(27) මුළු දිවයිනටම ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබේ.

Share