ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නිවාඩු අවලංගු කරයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 4/26/2020 6:18:00 PM
ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නිවාඩු අවලංගු කරයි

ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සියලු නිලයන්වලට අයත් සාමාජිකයන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර ඇති බව වැඩ බලන ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී සහ යුද හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා කියයි.

දැනට නිවාඩු ගොස් සිටින සියලු දෙනාට වහාම සේවයට වාර්තා කරන ලෙස දැනුම් දී තිබේ.

Share