කොළඹ රාජකීය ඇතුළු පාසල් කිහිපයක් කොරෝනා වැඩවලට?

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 4/26/2020 3:53:00 PM
කොළඹ රාජකීය ඇතුළු පාසල් කිහිපයක් කොරෝනා වැඩවලට?
කොරෝනා රාජකාරිවල යෙදෙන හමුදා සාමාජිකයන්ගේ කටයුතු සඳහා කොළඹ පාසල් කිහිපයක් ලබාගෙන ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ආරංචි මාර්ග කියයි.

අධ්‍යාපන බලධාරීන්ගෙන් මෙම පාසල් ඉල්ලා ඇත්තේ නිවාඩු ගොස් සිට පැමිණෙන සහ නිවාඩු යාමට නියමිත හමුදා සාමාජිකයන්ට නැවතීම සහ අතිරේක හමුදා සාමාජිකයන්ගේ කටයුතු සඳහා බව එම ආරංචි මාර්ග කියයි.

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය, තර්ස්ටන් විද්‍යාලය, ඩී එස් විද්‍යාලය, මහානාම විද්‍යාලය, බත්තරමුල්ල සුබූති විද්‍යාලය, කොටහේන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය ඇතුළු ප්‍රධාන පාසල් කිහිපයක් ද ඒ අතර වෙයි.

මෙම වැඩවලට පාසල් ඉල්ලා සිටියහොත් ලබා දෙන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විදුහල්පතිවරුන්ට දැුනම් දී තිබේ. 

මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එන් එච් එම් චිත්‍රානන්ද මහතාගෙන් MediaLK.com කළ විමසීමේදී ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේ පොලිසියේ වැඩවලට පාසල් 13ක් මුලින් ඉල්ලා තිබුණු බවයි.

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය , ඩී එස් විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය හමුදාවේ වැඩ කරන අයට ලබා දී ඇති බව ද අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා පැවසීය.

මෙම පාසල් යොදා ගෙන ඇත්තේ නිරෝධායන කටයුතුවලටද යන්න විමසූ විට අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා පැවසුවේ ඒ ගැන තමන් නොදන්නා බවයි.
Share