නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව යළි විවෘතයි !

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 24. 04. 2020 | 7.10pm
නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව යළි විවෘතයි !

පෞද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරියෙකුට කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට මතු වූ සැකය නිසා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වසා දැමිණි.

එම නිලධාරියාගේ රුධිරය ලබාගෙන සිදු කරන ලද PCR පරීක්ෂණයේ ප්‍රථිඵල අද ලැබී තිබේ. එම වාර්තාවට අනුව එම නිලධාරියාට වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බව තහවුරු වී ඇත.

එම නිසා ලබන සතියේ සිට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් සිටින බව එහි ජ්‍යේෂ්ඨ නිලධාරියෙක් පැවසීය.

Share