කොරෝනා ආසාධිත ගණන 379 වෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 24. 04. 2020 | 11.33am
කොරෝනා ආසාධිත ගණන 379 වෙයි
කොරෝනා ආසාධිත ගණන 379 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය.

ඒ තවත් රෝගීන් 06 දෙනකු අද(24) සවස තහවුරු වීමත් සමගය.

ඒ අනුව මේ වන විට ප්‍රතිකාර ලබන මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 265 කි. 

Update :11.33 AM

කොරෝනා ආසාධිත තවත් පස් දෙනකු තහවුරු වූ ඉවත් මුළු කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 373 දක්වා ඉහළ ගිය බවත් වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය කියයි.
Share