කොරෝනා ආසාධිත සංඛ්‍යාව තවත් ඉහළට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 21. 04. 2020 | 11.51am
කොරෝනා ආසාධිත සංඛ්‍යාව තවත් ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තහවුරු කර ගත් කොරෝනා ආසාධිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 310 තෙක් ඉහළ ගොස් ඇතැයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය කියයි.

ඒ තවත් එක් අයෙක් කොරෝනා ආසාධිත බවට තහවුරු වීමත් සමඟය. 

Update:11.51AM

කොරෝනා ආසාධිත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 05කින් වැඩි වී ඇතැයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසයි.

ඒ අනුව මුළු කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 309 දක්වා ඉහළ යයි.

Share