සුවය ලැබූ කොරෝනා රෝගීන් ගණනත් ඉහළට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 17. 04. 2020 | 6.10pm
සුවය ලැබූ කොරෝනා රෝගීන් ගණනත් ඉහළට

තවත් කොරෝනා රෝගීන් 07 දෙනකු සම්පූර්ණ සුවය ලබා පිටව ගොස් ඇතැයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසයි. 

ඒ අනුව සම්පූර්ණ සුවය ලැබූ කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 77 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

 

Share