ආයෝජන මණ්ඩලය යටතේ ඇති කම්හල් යළි විවෘත කරන්න යයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 16. 04. 2020 | 10.21pm
ආයෝජන මණ්ඩලය යටතේ ඇති කම්හල් යළි විවෘත කරන්න යයි

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය යටතේ ඇති කර්මාන්ත ශලාවල නිෂ්පාදන කටයුතු යළි ක්‍රමානුකූලව ආරම්භ කිරීම සඳහා තීරණය කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණඩලය පවසයි.

ක්‍රමානූකූලව ආර්ථිකය විවෘත කරමින් නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට රජය ගත් තීරණයට සහයෝගය ලබාදීම මෙහි අරමුණ බව එම මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සංජය මොහොට්ටාල මහතා පැවසීය.

කර්මාන්ත ශාලා පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය වන ඇඳිරී නීති බලපත්‍ර ලබාගැනීම සඳහා [email protected] විද්‍යුත් ලිපිනය හරහා ඉල්ලුම් කළ හැකි බව ද ඒ මහතා කීය.

මෙම නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කිරීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ මඟින් නිකුත් කර ඇති ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද හා මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව සිදු කිරීමට නියමිත බව ද පැවසේ.

මේ සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සහ මඟපෙන්වීම ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය මඟින් සපයනු ඇතැයි ද එම මණ්ඩලය කියයි.

Cover Photo : Shutterstock

Share