තවත් දෙදෙනෙක් සුවය ලබති

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 16. 04. 2020 | 12.02
තවත් දෙදෙනෙක් සුවය ලබති

තවත් කොරෝනා රෝගීන් දෙදෙනකු සම්පූර්ණ සුවය ලබා පිටව ගිය බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය කියයි.

ඒ අනුව සුවය ලැබූ මුළු කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙි.

Share