කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 238ට නඟී

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 16. 04. 2020 | 11.41am
කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 238ට නඟී

කොරෝනා ආසාධනය වූ ගණන 238 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසයි.

Share