ශ්‍රී ලංකන් මගී ගුවන් ගමන් තවදුරටත් අත්හිටුවයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 14. 04. 2020 | 10.12pm
ශ්‍රී ලංකන් මගී ගුවන් ගමන් තවදුරටත් අත්හිටුවයි

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ සියලුම මගී ගුවන් ගමන් අප්‍රේල් 30 දක්වා තවදුරටත් අත්හිටුවන බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය පවසයි.

භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගුවන් ගමන් සහ විශේෂ ගුවන් ගමන් පමණක් ක්‍රියාත්මක කරන බවද එම ගුවන් සමාගම කියයි.

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා මගීන් ඔවුන්ගේ සංචාරක නියෝජිතයන් හෝ ළඟම ඇති ශ්‍රී ලාංකික ගුවන් සේවා කාර්යාලය සම්බන්ධ කරගන්නා ලෙසත් එසේත් නොමැතිනම් +94117771979 අංකයට අමතන ලෙසත් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම වැඩි දුරටත් ඉල්ලා සිටී.

එම ගුවන් සමාගම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව පැවසීය.

Share