දිල්ලියට භූමිකම්පාවක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 12. 04. 2020 | 6.49pm
දිල්ලියට භූමිකම්පාවක්

ඉන්දියාවේ දිල්ලියට රිච්ටර්මාපක 3.5 ක භූමිකම්පාවක් සිදුව ඇතැයි IndiaToday පුවත් සේවය වාර්තා කරයි.

අද සවස 5.45ට පමණ මෙම භූමිකම්පාව සිදුව තිබේ.

සිදුවූ හානිය පිළිබඳ මේ වන තෙක්  ප්‍රකාශයට පත් කර නැත.

India Today ඇසුරෙන් 

Share