කොරෝනා ආසාධිතයන් ගණන 199 වෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 12. 04. 2020 | 8.39am
කොරෝනා ආසාධිතයන් ගණන 199 වෙයි

කොරෝනා ආසාධිතයන් ගණන 199 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසයි.

ඒ තවත් රෝගියකු කොරෝනා ආසාධිත බවට තහවුරු වීමත් සමග ය.

Share