කොරෝනා ආසාධිත ගණන 189 වෙයි : සුව වූ ගණන 44ට නඟී

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 08. 04. 2020 | 7.35pm
කොරෝනා ආසාධිත ගණන 189 වෙයි : සුව වූ ගණන 44ට නඟී

කොරෝනා අසාධිත තවත් රෝගියෙකු තහවුරු වූ බවත් තවත් කොරෝනා රෝගීන් දෙදෙනකු සම්පූර්ණ සුවය ලබා පිටව ගිය බවත් වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසයි.

ඒ අනුව මුළු ආසාධිත ගණන 189 දක්වාත් සුව වූ කොරෝනා රෝගීන් ගණන 44 දක්වාත් ඉහළ ගොස් තිබේ.

Share